English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ БЕШЕ ПРОВЕДЕНА В ХИЛТЪН НА

 

За втори пореден път бяхме свидетели на едно от най-големите събития за леката промишленост на България -  Международната конференция по въпросите на българската индустрия за облекло и текстил - Насоки за развитие.

Конференцията беше организирана от Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил БАПИОТ с активната подкрепа на Германското дружество за техническо сътрудничество GTZ.

Целта на събитието беше да даде  ориентация на фирмите за развитието на бранша след присъединяването ни към ЕС, като по този начин им помогне в борбата за постигане на по-висока конкурентноспособност в условията на глобалната световна икономика.

Г-н Волфганг Вайс, управител на "Weis consulting" GMBH - Германия и неговите специални гости  г-жа Новак и  г-н Щайнер, споделиха своя европейски опит в организацията и подобряването на произвоствения процес в индустрията за облекла. Чуждестранните гости бяха специално осигурени от Германското дружество за техническо сътрудничество GTZ.

Представители на държавната администрация, специалисти и консултанти  изнесоха лекции на важни теми като „Статистика на външната търговия" и начини за търгуване в ЕС, "Новият закон за ДДС. Облагане с ДДС на търговията с текстил и облекло в Европейския съюз". Важни теми като „Промени в митническата система и политика на България, свързани с влизането в ЕС и отражението им върху индустрията по облекло и текстил" бяха дискутирани този форум.

Фирмите-участнички в конференцията останаха изключително удовлетворени от предоставената им информация. Ръководители на големи фирми от шивашкия бранш взеха активно участие с позиция по различни въпроси в дискусията, организирана след конференцията.

Всички отговори на зададени в последствие въпроси към секретариата ще бъдат публикувани на уеб-сайта на асоциацията.

Презентациите изтеглете от тук:

Интрастат - свали pdf (447Kb)

Структурни фондове - свали pdf (226Kb)

Подобряване производствения процес в шивашкото производство - свали pdf (117Kb)