English Начало Контакти

Основни услуги

БАПИОТ предлага следните основни услуги на своите членове:

 • Представителство на интересите на бранша пред местни, регионални и международни държавни органи, организации и компании.

БАПИОТ често провежда консултации с държавни агенции и министерства, с цел интересите на членовете на асоциацията и на индустрията, като цяло, да бъдат взети под внимание при вземането на политически и регулаторни решения.

БАПИОТ е пълноправен член на ЕУРАТЕКС, европейската асоциация "шапка" на текстилната и шивашката индустрия. ЕУРАТЕКС реализира представителството на бранша на ниво Европейски съюз. 

БАПИОТ следи промените в регулаторните режими, измененията и въведенията по действащите закони и разпоредби, информира членовете си за настъпили промени, и последиците за бизнеса и сектора.

 • Информира членовете си за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил и им предоставя актуална браншова, икономическа, правна и друга информация

Идентифицирането, проследяването и предаването към членовете на важна браншова информация е трудна и отнемаща много време задача. Но за сметка на това точната информация е изключително важна за фирмите, които искат да бъдат конкурентноспособни. Нашите служители ежедневно следят десетки източници на браншова и бизнес информация, за да могат да отсеят най-ценната за фирмите от бранша информация и да я предадат на членовете на БАПИОТ. Целта ни е както да информираме фирмите за националното и глобално развитие на индустрията, така и да им помогнем във вземенето на ежедневни бизнес решения. 

Информацията, която се предоставя на фирмите членове на БАПИОТ, може да се проследи на сайта на Асоциацията и в изданията на официалния бюлетин на БАПИОТ.

 • Популяризира българската шивашка и текстилна индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чужди фирми.

БАПИОТ разработи онлайн стратегия за привличане на чужди купувачи към търсене на партньори посредством каталога с фирми членове на БАПИОТ, видим на уеб-сайта.  Английската версия на сайта е насочена изцяло към популяризиране на предимствата българската текстилна и шивашка индустрия.

БАПИОТ поддържа активни контакти и добри взаимоотношения с редица чужди и международни асоциации, както и с търговските служби към българските посолства.

БАПИОТ организира и популяризира в чужбина най-голямото в България специализирано изложение за облекло, текстил и мода - BGate.

Разпространяваме между членовете на асоциацията запитвания от чужбина и организираме посещения на чуждите купувачи в българските фирми.

БАПИОТ представлява българския текстил и облекло и своите членове на някои международни форуми и изложения; организира за своите членове търговски мисии и бизнес пътувания в чужбина.

 • Съдейства за повишаване конкурентноспособността на членовете си, като:
 1.  
  1. организира семинари и обучения.
   Темите за семинарите и обученията са специфични за бранша и целят повишаване на квалификацията на реботещите във фирмите и информираността на ръководителите им. За разлика от повечето професионални обучения и семинари, които се предлагат, тези които ние организираме са с практическа, а не теоретична насоченост.
  2. предоставя информация за финансиране по проекти и оказва съдействие за подготовка на документите
   Екипът на БАПИОТ поддържа актуална информация за възможностите за финансиране по проекти. Нашите услуги в тази област варират от информация по кои проекти фирмата отговаря на условията за кандидатстване до подготовка на документите за кандидатстване по някои от проектите.
  3. предоставя индивидуални консултации на фирмите.
 • Договаря с фирми, обслужващи сектора префернциални цени и отстъпки в полза на членовете си.