English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

УСПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БАПИОТ И КООРДИНАТОРИ ПО ПРОЕКТА ФАР В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

На 22 април 2008 г. в Министерство на икономиката и енергетиката на ул. Славянска 8, София, се проведе работна среща между представители и членове на БАПИОТ  и координатори по ФАР от дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност", МИЕ. В срещата участваха:


- Валерия Жекова - Председател на УС на БАПИОТ,
- Марияна Манолова - изп. Директор на БАПИОТ ,
- Антоанета Антонова -„Антоан Вил", гр.Русе,
- Володя Стоянов и Василка Глинджурска -"Пирос" ООД ,гр.Сандански,
- Ваньо Костадинов и Станислава Симеонова,  - "Витал", гр.Кюстендил,
- Николай Николов - "Валена" , гр.Кюстендил,
- Росен Пашов - "Интигрити консултинг", гр.София

От страна на МИЕ:

- Надя Тотева - Началник Дирекция „Европейски фондове и конкурентноспособност",
- Грета Добрева- началник отдел Търгове,
- Диляна Пеневска, Велислава Николова и Радостина Чапразова - експерти по проекти ФАР

 По инициатива на БАПИОП на срещата се обсъдиха проблемите, които срещат фирмите при изпълнението на проекти по програма ФАР. Затруднената комуникация с представителите на ИА ФАР в страната, административните проблеми и забавяния, както и не добра комуникация или своевремнна помощ демотивира фирмите да кандидатстват в проекти.

Госпожа Валерия Жекова изказа мнение, че липсата на диалог влияе на пазарните позиции на фирмите от бранша и призова към бързо и конструктивно разрешаване на възникналите проблеми.

На срещата от МИЕ увериха, че е сформирана работна група и ще бъдат спазени сроковете представени от министър Нина Радева:

  1. 18.04 - преглед на тръжни досиета
  2. 17.05 - преглед на оценителни доклади
  3. 30.05 - преглед на договори с избрани подизпълнители
  4. 30.04 - подписване на адендуми (анекси) за удължаване на договорите на бенефициентите до 30.08.2009

За въпроси и допълнителна информация  с Министерство на икономиката и енергетиката: Надя Тотева - тел.:(02) 940 7309. n.toteva@mee.government.bg
Грета Добрева - тел.: (02) 940 7345, g.dobreva@mee.government.bg