English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Семинар на тема: “Възможности за финансиране на малки и средни предприятия по европейски проекти и програми”

 

На 16 март 2006 г. Фондация "Приложни изследвания и комуникации" съвместно с Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил-БАПИОТ"  проведоха семинар „ Възможности за финансиране на малки и средни предприятия по европейски проекти и програми".

Целта на проявата бе да запознае фирмите от сектор текстил и облекло със възможностите за получаване на финансиране за иновации и техническо обновление; изследвания и нови пазарно ориентирани разработки; повишаване на конкурентоспособността.

Участниците в семинара бяха запознати с дейността на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и услугите в подкрепа на бизнеса, които Европейският иновационен център-България предоставя. Бяха изнесени презентации за принципите и възможностите за участие Седма рамкова програма на Европейския съюз, както и за специализирания софтуер Gis Tool, предназначен за фирми, желаещи да пишат и участват в проекти, финансирани по европейските рамкови програми.

Специално внимание бе отделено на проекта "ИТЕ - към интелигентна среда за европейските текстилни предприятия", в рамките на който бе извършен обширен сравнителен анализ на 120 европейски фирми от сектор текстил и облекло, между които и 20 български.

С интерес бяха приети изложенията на компетентните специалисти от държавната администрация, които предоставиха информация за програмата и вазможностите за подкрепа, предоставяни от Националния иновационен фонд за 2006 г. и инициативите за МСП по програма PHARE.