English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

ОТНОВО ПРЕДСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ НА ПАРИС ЧИЛДРЕС – КОНСУЛТАНТ КЪМ БАПИОТ

Като консултант към БАПИОТ целите на г-н Чилдрес са:

  • Да помогне на БАПИОТ по-добре да обслужва членовете си,
  • Да предостави консултантски услуги на фирмите, с които БАПИОТ работи. Консултациите могат да обхващат от общо стратегическо планиране до по-специфични бизнес-нужди в области като маркетинг, финанси, операции или човешки ресурси. Възнаграждението за услугите е описано по-долу.

                                         Членове                     Не-членове

Първоначално посещение  0+                               0+

                                        + разходите за транспорт и хотел

Последващи посещения    48 Евро на ден +      80 Евро на ден +

                                        + разходите за транспорт и хотел

При работа без посещение на място  7,2 Евро на час / 12 Евро на час

След първоначалното посещение и установяването на нуждите, ще бъде представено предложение за Вашето одобрение, което ще очертае специфичния проект и времето, което ще бъде необходимо за осъществяването