English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

П О К А Н А за ОС на БАПИОТ

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Общото събрание на БАПИОТ, което ще се проведе на 02 декември 2006 г.в гр. София от 10.30 ч., в семинарна зала , Интер Експо Център (бул. Цариградско шосе № 147). Събранието се свиква на основание раздел IV, чл. 23, т.1 на Устава на Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/.

 

 

 ДНЕВЕН РЕД

 

02 декември 2006г. /събота/

10:30 - 11:00 ч.    Регистрация

11:00 ч.              Откриване на ОС

                1. Представяне на новите членове на сдружението;

                2. Отчет за досегашната дейност на БАПИОТ и планиране на бъдещата работа;

                3. Приемане на промени (изменения и допълнения) в Устава на асоциацията;

                4. Освобождаване (от длъжност и отговорност) на членове и председател на УС и избиране на нови;

                5. Освобождаване (от длъжност и отговорност) на Председателя на асоциацията и избор на нов председател;

                6. Разни.

 

 

Молим за потвърждение на Вашето участие в офиса на БАПИОТ до 20.11.2006

E-mail: association@bgtextiles.org