English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Среща между УС на БАПИОТ и УС на БАТЕК

 

На  21.09.2006 г. се проведе среща между УС на БАПИОТ и УС на БАТЕК.

На срещата присъставаха:

от БАПИОТ: Петко Шишков, Илко Илков, Бертрам Ролман, Антоанета Антонова, Веселин Славчев, Блага Йовова.

от БАТЕК: г-н Вандов и г-н Мечев.

Представителите на двата управителни съвета се обединиха около становището, че трябва да съ търси диалог и форми на съвместна дейност на двете организации, защото по този начин ще имат по-голяма сила и тежест при преговори с държавните органи.

Представителите на УС на БАПИОТ и на БАТЕК набелязаха следните наболели за бранша въпроси, по които имат общо становище и поле за съвместна дейност:

  • БАПИОТ и БАТЕК са против драстичното вдигане на минималната работна заплата;
  • Да се направи опит за създаване на „общо звено за медиация по трудово-правни спорове";
  • Да се потърси начин съвместно двете асоциации да се справят с проблема с фалшивите болнични листове;
  • Да се поиска облекчаване на режима за внос на работна ръка. За да се обосновем да направим анкета между членовете за това колко работници е поискал от бюрото по труда, колко са му изпратени и колко от тях са останали на работа;
  • Двете асоциации да имат общ юрист-консулт, който да натрупа база данни със съдебни решения по спорове, които могат да се отнасят до сектора облекло и текстил;
  • Да се работи съвместно за решаване на проблема с образованието, например да се предложи въвеждане на дуалната система /занаятчийско обучение/.

Общо бе мнението, че темите по които двете асоциации могат да работят заедно са много, но е важно да се разработи механизъм за комуникация и съвместни действия, като организациите да излизат с общи позиции.

Беше решено на всеки 3 или 4 месеца да се правят срещи между управителните съвети на двете асоциации.