English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Общо събрание на Еуратекс – 9ти юни 2006 година.

 

На 9ти юни 2006 година се проведе годишното общо събрание на Еуратекс.

На събранието беше избран нов президент на Еуратекс - г-н Тронкони от Италия, който ще встъпи в длъжност от 01.01.2007 година. Малките страни, между щоито е и България се представляват в Управителния съвет на Еуратекс от г-н Никос Кумлис, който е член и на управителния съвет на БАПИОТ.

На събранието бяха осъдени най-наболелите въпроси на текстилната и шивашката индустрия в Европа. За да добиете представа какво вълнува колегите Ви от другите европейски страни Ви предлагам кратко резюме:

  1. Социални въпроси и защита на авторските права - По-голямата част от асоциациите, членуващи в Еуратекс, смятат че защитата на авторските права е изключително важна за бъдещето на индустрията. В Белгия съществува асоциация за борба с продуктите разпространявани с фалшиви етикети и марки. Общото мнение е че трябва да се търси по-организиран начин за решаване на този проблем на европейско ниво.
  2. Опазване на околната среда - очакват се промени в Европейското законодателство и политика в това отношение, но не е ясно точно кога ще се случи това. Очаква се отговорността за доказване на влиянието на дадено производство върху околната среда да се прехвърли от официалните власти към фирмите, което означава че те ще трябва да бъдат по-активни.
  3. Еуратекс е разработила нова технологична платформа, подробна информация за която ще Ви предоставим в следващия бюлетин.
  4. Икономически въпроси - Членовете на Еуратекс продължават да са загрижени за влиянието на Китай върху световната търговия с облекло и текстил. Статистиките показват, че квотите се заобикалят като стоките се изнасят от Китай в други страни и от там с фалшиви документи за произход се изнасят в Европейския съюз.