English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Отчет за дейността на БАПИОТ

за периода януари - май 2006 год.

Представителство

 • През февруари беше изпратено отворено писмо от името на асоциацията до Министър председателя и Министъра на социалните грижи по повод масовите проверки на инспекцията по труда и изнасянето в медиите само на негативна информация за начина на работа във фирмите от бранша. Писмото беше официално подкрепено от Съюза на работодателите в България.
 • На 24-ти февруари, в резултат на отвореното писмо на БАПИОТ, се проведе среща между БАПИОТ, СРБ и Министъра на труда и социалната политика – г-жа Масларова.
 • БАПИОТ участва в консултации между Министерство на икономиката и браншовите организации във връзка с дейността на Центъра на промишлеността в Москва
 • Организирана среща на представители на БАПИОТ с Центъра на промишлеността на България в Москва, по време на изложението ЦПМ и внесено в МИ писмо за подкрепа на членове на БАПИОТ желаещи да наемат площи в центъра.
 • Организирана среща с представители на ИАНМСП по повод промяната във формата на дните на България в Москва и изпратено писмо с молба за съдействие за организиране на бизнес-мисия в Москва през втората половина на годината.
 • Внесено писмо в ИАНМСП с предложения за панаирите, на които Агенцията да финансира национални щандове през 2007 година.

Семинари и обучения

 • 23.02.2006 - Семинар: Организация на производството в условията на къси серии; лектор Славей Щерев. Участници: 33 човека от 15 фирми. 
 •  16.03.2006 - Семинар “Възможности за финансиране на малки и средни предприятия по европейски проекти и програми”, проведен съвместно с Фондация “Приложни изследвания и комуникации”. Участници: 22 човека от 16 фирми
 • 22-23.03.2006 - Обучение “Моделиране и конструиране на облеклото” модул 1 дамски поли, панталони, блузи. Участници: 13 човека от 8 фирми.
 •  12-13.04.2006 Модул 2 на обучение за Моделиране и конструиране на облеклото – дамско облекло /рокли, сака, ревер/. Участници 13 човека от 8 фирми  
 • 20.04.2006 Семинар - Интернет стратегия и практическо ръководство за развитие на уеб-сайт. Участници 10 човека от 5 фирми
 • 03-04.04.2006 Модул 3 на обучение за Моделиране и конструиране на облеклото – мъжко облекло /панталони, ризи, сака/. Участници 8 човека от 4 фирми
 • 04-05.2006 Семинар - Модни тенденции 2007, лектор Мара Михел, фирма Вайс консултинг. Участници 15 човека от 12 фирми
 • Планирани обучения и семинари
  29-30.05 Модул 4 на обучение за Моделиране и конструиране на облеклото – връхно облекло, спортни облекла, трикотажни изделия. 
  6 – 8 юни Обучение – Моделиране дамско облекло
  14-15 юни – Семинар “Маркетинг и пазари на дизайнерски продукти”

Бизнес пътувания

 • Беше организирано посещение на панаира Тексгейт в Истамбул 8 – 10 март. Участници: 28 човека от 15 фирми
 • Организирано посещение на фирма BTI Fashion Group B.V. във фирми членове на БАПИОТ, произвеждащи тениски. Започват пробна поръчка във фирма “Димана” АД.

Браншова информация

 • Разработени и изпратени бюлетини за месеците януари, февруари и март и април.
 • Разработен и попълнен с информация новият уеб сайт на БАПИОТ, който е на стария адрес: www.bgtextiles.org
 • Анализ на дейността на бранша през 2005 година, подготвен и изпратен до членовете на БАПИОТ, до българските и специализирани чуждестранни медии, чуждите фирми и асоциации с цел повишаване на интереса към възлагане на поръчки и закупуване на готов продукт от България.
 • Публикации на базата на анализа във вестниците Дневник, Пари, Дневен труд и Монитор

Проекти

 • Във връзка с Грантовата схема на министерство на икономиката за финансиране на 65% от консултантски услуги за малки и средни фирми, проведени разговори с консултанти, благодарение на което имаме възможност да предложим на членовете: 1 включено в проекта не само консултиране, но и сертифициране по ISO; 2 Преференциални условия
 • Подготвени документите на фирма “Мира” АД за кандидатстване по консултантската грантова схема.
 • Във връзка с предстоящия проект на Министерство на труда за “Активни Услуги на пазара на труда” – принципна уговорка с НЦПО към БТПП за подготовка на проекти за обучение на шивачки, в общините където има нужда, като водещ по проекта да бъде БАПИОТ, а регионалните центрове за проф. Обучение и фирми от бранша да бъдат подизпълнители. В момента работим по подготовката на документите за кандидатстване по проекта.
 • Продължава работата по проекта EMS-Тextile – Управление разхода на енергия в текстилния бранш в Испания, Португалия, Гърция и България.

Отстъпки за членове на БАПИОТ

 • Договорена 10% отстъпка за членовете на БАПИОТ /които до момента не ползват такава/ за пратки с UPS.
 • Специална цена за застраховка “Трудова злополука” в Орел АД.
 • Специални условия за експортно финансиране от Пощенска банка

BGate

 • Подготвени и изпратени до големите чуждестранни фирми и чуждите асоциации рекламни брошури и филм с цел привличане на посетители от чужбина
 • Договорена изложбена площ към момента 800 м2.
 • Договореност с Италианската търговска камара в България за популяризиране на BGate в чужбина.