English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Представители на бизнеса и браншовите организации обсъдиха формите на дуалното обучение в България и възможностите, предоставени от тях.

На 7 март, по покана на Швейцарското посолство в България, г-жа Радина Банкова и г-ца Анастасия Симеонова взеха участие в уоркшоп с швейцарски експерти.

Работната среща се проведе в Министерството на образованието в София и бе посветена на темата за възможностите, свързани с въвеждането на дуалната форма на обучение в България. В нея взеха участие представители на държавните институции, бизнеса, професионалните училища и гимназии, браншови организации и др.

Срещата мина под формата на свободна дискусия и даде възможност на всички участници да изразят своята позиция по темата и да се запознаят с опита на швейцарските експерти, представители на SFIVET.

Напомняме , че в края на 2013 г. на официална среща в посолството на Швейцария в София, г-жа Банкова и гостуващи швейцарски експерти поставиха основите на дискусията по дуалната система на професионално обучение в България. На срещата бяха обсъдени проблема с кадрите и нивото на професионално обучение в страната, като бяха представени конкретни предложения от страна на БАПИОТ за това как да функционира у нас дуалната система.