English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

Трудова борса за бежанци в България с участие на представители на браншовите организации и бизнеса

На 25 март представители на БАПИОТ взеха участие в третата трудова борса за бежанци, организирана от Агенция по заетостта. Мероприятието е по проект, съфинансиран от Европейския бежански фонд и изпълняван от Асоциация „Форум” и е част от дейностите  за социална защита и интеграция на пазара на труда.

На директната среща с потенциални работодатели присъстваха чужденци с предоставена защита – бежански или хуманитарен статут, като интересът от тяхна страна бе значително по-силен в сравнение с предните издания на борсата. Част от бежанците се похвалиха с опит в шивашката индустрия и с желание за работа във фирмите от бранша в България.

От Агенцията съветват фирмите, които имат желание да наемат бежанци, да заявят това в местните бюра по труда. В момента тече т.н. "програма за бежанци", при която държавата плаща в 6-месечен период минималната заплата +осигуровките на наетото лице.

БАПИОТ ще се включи като посредник между Агенцията и фирмите от сектора, които желаят да кандидатстват по програмата и да наемат бежанци на работа. За тази цел фирмите трябва да заявят към екипа на БАПИОТ колко бежанци искат да наемат, след което от Агенцията се свържат с асоциацията и ще препратят кандидатурите на вписаните при тях лица, отговарящи на посочените критерии.

Към момента с екипа на БАПИОТ се свързаха 4 български фирми с интерес да наемат бежанци с одобрен статут, които имат желание и могат да започнат работа веднага.