English Начало Контакти

Съобщения от БАПИОТ

БАПИОТ възрази срещу критериите за участие и оценяване на проектните предложения по предстоящото отваряне на схема BG161PO003-2.3.1 "Инвестиции в "зелена индустрия" по ОП "Конкурентноспособност"

Информацията е достъпна само за членове на БАПИОТ след login