English Начало Контакти

Анализи

България: привличане на емигрантите обратно

Изтичането на мозъци, загубата на най-талантливите и квалифицирани работници, които търсят по-подходяща за тях работа в чужбина е общо предизвикателство за развиващите се икономики. В България частният сектор поема инициативата да спре този процес и да върне в страната обратно квалифицираните емигранти. Изследване върху човешкия капитал, публикувано на 16 октомври от Лисабонския съвет, счита че населението на България, заедно с Хърватия и Полша е заплашено от  реалната възможност да изпадне в бедност, по-голяма от средната за Европа. Предложението за излизане от ситуацията е да бъдат направени сериозни инвестиции в човешкия капитал. Според този отчет работоспособното население в България е намаляло с 26% в периода 2005 г. - 2007 г. и недостатъчната инвестиция в образованието и перманентното изтичане на мозъци са ключовите причини за проблема с човешкия капитал. Според изследване на Световната банка, публикувано през януари 2007 г.,  688 хиляди българи или 7,7% от населението е емигрирало от България между 1989 - 2005 г. Във връзка с присъединяването на страната към ЕС в началото на тази година се очаква нивото на емиграция да се увеличи, но не до такава степен, както някои аналитици предричат. Проучване на БСС Галъп, докладва, че само 46 000 българи имат сериозни намерение да започнат работа в чужбина. Тези желаещи са сред най-квалифицираните в страната. Според г-н Пламен Вачков, председател на Националната агенция за информационни технологии и комуникации, само за Microsoft - САЩ работят 120 българи.

Много представители на бизнеса са си поставили за цел да се опитат да привлекат обратно емигриралите българи и  по този начин да подсигурят  подходящи човешки ресурси за вътрешния пазар. Пламен Въчев, изпълнителен директор на Jobs.bg  - национален уеб-сайт за публикуване на обяви за работа, сподели пред ОБГ  че има открита борба за намиране на квалифицирани инженери и софтуерни програмисти. Г-н Антъни Хазиотис, изпълнителен директор на Пощенска банка, сподели, че ръководената от него финансова институция предприема сериозни мерки за връщане в страната на квалифицираните български служители.

„До този момент няма много завърнали се", каза той. „Мисля, че има голяма липса на разбиране между българите зад граница по отношение на заплатите, които може да се предложат у нас. Емигрантите поддържат връзки със своите роднини, но не и бизнес връзки, така че те не са съвсем наясно с положителните възможности за развитие. За нас е от ключово значение възрастта и семейното положение на тези, които биха се върнали. Защото целта ни е те да се върнат в България преди да са създали семейство".

Г-н Георги Георгиев, мениджър на Моторола за България, е един от завърналите се. Той е учил и работил в САЩ и вярва, че много от емигрантите ще се върнат в страната с подобряване на бизнес климата.

„Изтичането на мозъци вече затихва", каза той пред ОБГ. „ Когато икономиката се развива и търсенето на квалифицирани кадри нараства , логично нарастват и офертите за по-високи заплати и възможностите за кариерно израстване. Все повече българи проучват възможности за връщане си обратно в България".

Много от мениджърите считат, че плоският данък от 10%, който се въвежда в страната от януари 2008г.  на мястото на сегашния прогресивен данък от 20% - 24%, също ще спомогне за връщането на емигрантите.

За да помогне на този процес, КРИБ регистрира нова фирма, чиято цел е да улесни връщането на емигрантите. Новата компания, която трябва да започне дейност до края на годината, ще предлага консултантски услуги на бизнеса.Тя ще асистира българските работодатели спрямо техните нужди за човешки ресурси, като подготвя необходимите документи за наемане на служители от чужбина.

Мениджър на новата фирма ще бъде г-жа Светлана Боянова, юридически консултант на КРИБ.

„В България сега има голяма нужда от подобни услуги", каза г-жа Боянова. „КРИБ ще се фокусира върху събирането на по-изчерпателна информация за българите отвъд граница и ще предложи на правителството конкретни мерки за подобряване на законодателните и административните процедури, за да спомогне за връщането на тези емигрантите".

Световната банка също вярва, че привличането на българските емигранти обратно е напълно възможно. Изследване показва, че само 4% от българските емигранти имат намерение да напуснат страната завинаги, докато 70% казват, че ще пребивават зад граница само времмено и ще се върнат в България.

Източник: ОХСФОРД БИЗНЕС ГРУП