English Начало Контакти

Анализи

Икономическият климат в сектор текстил и облеклопрез първата половина на 2007 г.

 

1. Развитие на външната търговия на 25 -те страни членки на ЕС.

 

Таблица 1.

 

EU25 External trade : 5m2007 

(Value)

Imports (Text.)           ?+5.9%

  (Cloth.)          ?+2.7%

              (T&C)           ?+3.6%

 

Exports (Text.)           ?-3.3%

  (Cloth)           ?+5.4%

              (T&C)           ?+0.3%

 

 

От друга страна, износът на облекло и текстил остава стабилнен през първите пет месеца на 2007г.  (+0.3%, сравнено с първите пет месеца на 2006г.). Това до голяма степен може да се свърже със застоя в икономиката на САЩ и със стойностите на долара спрямо еврото, които са неизгодни за европейските износители. Докато европейският износ падна с - 3.3%, глобалната тенденция беше благоприятна за европейските износители на облекло, които отбелязаха растеж с 5% през първите пет месеца на годината. Това доведе до увеличение на търговсия дефицит в индустрията "облекло и текстил" с  6.7% и в края на първите пет месеца на 2007г. Той възлезе на 18 млрд. евро.

Таблица 2.

EU25 External trade : 5m2007 

(Volume)

Imports (Text.)           ?+9.9%

  (Cloth.)          ?+6.4%

              (T&C)           ?+8.5%

 

Exports (Text.)           ?-6.5%

  (Cloth)           ?-10.5%

              (T&C)           ?-6.8%

 

 

Оценката на търговския дефицит в "облекло и тексил" е по-впечатляваща, ако вземем под внимание количествените показатели - тук виждаме растеж от 23.5% в сравнение с предишния период. В количествено отношение вносът е нараснал с 8% , докато падането на износа на облекло и текстил надвишава 6% в сравнение със същия период миналата година.

Резултатът от тези тенденции е спадане на цените на вноса с - 3.6% в текстила и с - 3.5% в облекло.

Развитие на водещите 20 търговски партньори на 25 страни-членнки на ЕС

Макар и с по-бавни темпове, вносът на текстилни продукти от останалата част от света е с 5%  повече в сравнение с период от миналата година. Така стойността на вноса на текстил достигна 9.6 млрд. евро през месец май. Вносът от най-големите европейски доставчици - Китай, Турция и Индия - е над 9%, докато четвъртият най-голям доставчк - Пакистан - отбеляза двуцифрен рстеж. Значително увеличение на вноса беше регистрирано и от други страни извън Европа - Южна Корея (+18%) и Япония (+14%). От друга страна, вносът от Тайван и Румъния спаднаха съответно с -23% и -19% през последните пет месеца на годината.

Вносът на дрехи се е увеличил с 2.7% в стойност и с 6.4% в количество, въпреки явното забавяне на темпото на растеж. Тази тенденция е в резулатат от търговията с най-големия доставчик на облекло за ЕС - Китай, който е увеличил своите продажби с повече от 30% по стойност и по обем. Спадът във вноса от другите по-големи доставчици за ЕС не можа да  балансира глобалната тенденция към покачване:

Хонг Конг - -60%
Румъния - -29%
Индонезия - -20%
Камбоджа - -19%
България - -13%
Тайланд - -12%
Бангладеш - -5%

 

През първите пет месеца на 2007г. европейските износители на текстил не успяха да си възвърнат пазарните дялове сред основните си страни - партньори. Износът на текстилни продукти от ЕС намаляа с -3.3% в сравнение със същия период от миналата година. Тази тенденция се дължи на рязкото спадане на европейските продажби на трите основни пазара: САЩ, Турция и Румъния.

Обратно на това, европейският износ на облекло беше много по-динамичен в стойностно отношение - за същия период има увеличение от 5.4%. Износителите от ЕС успяха да компенсират чрез придобиване на по-високи пазарни дялове на следните пазари:

Украйна - +44%
Русия - +33%
Обединени Арабски Емирства - +20%
Хонг Конг - +17%
Хърватия - +13%
Турция - +10%
Швейцария - +6%.

Европейските продажби, обаче намаляха на пазарите на САЩ, Япония, Норвегия, Тунис и Румъния.

3. Развитие на търговията с Китай

 

Китай постигна забележителен успех като спечели още по-големи пазарни дялове в ЕС в сектора "облекло и текстил". Докато общият ръст на страните извън ЕС бележи едноцифрен ръст, вносът от Китай се е увеличил значително - +25% по стойност в сравнение с предишната година. По стойност, проникването на китайски продукти на пазарите на страните от ЕС беше много по-значително в сектора "облекло" (+31%), отколкото в сектора "текстил" (9%), сравнено със същия период през миналата година. Този голям ръст на китайския внос в "облеклото и текстила" е за сметка на почти всички други снабдители на европейските пазари. Общият ръст на вноса от останалия свят към ЕС не превишава +2.7% за разглеждания период. Тази тенденция се отрази в по-нататъчното разширяване на пазарните дялове на Китай в сектора "облекло и текстил". (Китайският дял се е увеличил два пъти в сравнение с периода януари - май 2000г. Той се е разширил от 12.7% до 25% за текстила и от 16.4% до 33% за облеклата).

От друга страна, европейският износ към Китай също е отбелязал едно умерено увеличение. Износът на текстил и облекла се е увеличил съответно с 5% и 13% през петте месеца на 2007г., което обаче е все още незначително в сравнение с вноса.

По количество, търговията между ЕС и Китай не следва същата линия, която следва стойностните показатели. По отношение на текстила, вносът от Кйтай регистрира увеличение от 24% за първите пет месеца на настоящата година. Пазарният дял на азиатската страна бързо нарастна: от 20% през 2006 до 22.5% през 2007 (респ.периодът януари - май). Противно на това, обаче в европейския износ на текстил към Китай има значителен спад - -12% в сравнение със същия период през миналата година. По отношение на облеклото вносът по обем е достигнал почти 36% ръст в обем или 39% пазарен дял на европейския пазар на облекло.

 

 

 

4. Развитие на цените на вноса и износа

 

Единичните цени на текстила и облеклата, които се внасят от Китай намаляват - 4% в сравнение с миналогодишния период. Спадът в сектора "текстил" достигна - -12%, а в сектора "облекла" - -4%.

Тук не бива да забравяме, че последните мерки, които са приложени от Китайското правителство също оказват влияние върху цените на стоките. Китай може да вдигне цените си, за да компенсира по-ниските си доходи. Въпросът е до каква степен може да се очаква повишение на китайските цени?

Въпреки фактът, че еврото остава по-стабилно от долара, цените на износа извън ЕС са нараснали с 8% през първата половина на годината. Относно Китай увеличението е с 21%.

5. Развитие на европейската търговия с Китай според Споразумението за категориите (MFA Categories - Multi Fibre Agreement)

Взимайки под внимание 10 - те категориите, които са под квоти, темпото на растеж на европейският внос се е увеличило значително през първите пет месеца на 2007г. - с +127.2% в сравнение със същия период м.г. Както можем да видим от таблицата, нарастването на вноса в количество е дори по-високо - той е достигнал 270% за артикула рокли. Повишаването на вноса е забелязано и в други категории - +239% за панталони (категория 6); +194% за пуловери (кат. 5); +165% за блузи (кат. 7); +140% за тениски (кат. 4); +118% за сутиени (кат. 31) и увеличение от десетки процента за останалите категории.

Тази тенденция се съпътва от сериозно увеличение на Китайския пазарен дял с три цифрен ръст за пуловери (кат.5), панталони (кат. 6) и сутиени (кат.31). Между категориите, за които квотите отпаднаха през 2005г., само пазарът на изкуствени прежди (кат. 25) е отбелязал такъв висок ръст през първите пет месеца на 2007г.

Такова небивало увеличение, което е факт, въпреки съществуването на квоти върху някои категории, може да се обясни с различни фактори. Явно купувачите са били много внимателни през първата половина на 2006г., имайки предвид високите цени на стоките с квоти. От друга страна, през първите месеци на 2007г. цените на квотите са били по-ниски и сега китайските търговци са уверени, че през 2008г. няма да има квоти. А това е само още едно доказателство за евентуалните рискове, които тази индустрия може да среще през 2008г. 

Друго следствие от тези процеси е спадането в цените на на вноса за почти всичките 10 категории (с изкл. на сутиените, където се запазва идентичен ръст на количество и стойност).

Падането на единичните цени варира от 2.7% за блузите (кат. 7) до 35% за роклите (кат. 26).

 

През първите пет месеца на 2007г. китайските цени бяха по-високи отколкото цените на други страни извън ЕС за продуктите с квоти (с изключение на вънените панталони и сутиените), докато за категориите без квоти китайските цени бяха, като цяло, по-ниски от световните (с няколко изключения като чорапи, якета и спортните жилетки).