English Начало Контакти

Анализи

Анализ на външната търговия на Европейския съюз с текстил и облекла през 2005 г.

За разлика от миналите години европейският експорт на текстил и облекло не е толкова значим фактор на външнотърговския обмен на общността. Продажбите са нарастнали с около 1 процент през 2005 г. Тази стагнация се дължи на трудностите, които срещнаха европейските износители и движенията на валутата и куровите разлики евро/долар.

Растежът на европейския експорт в областта на текстила се отчита като изцяло негативен. Оборотите бележат лек спад - 1,3 процента. 25-те страни-членки са изнесли за трети страни текстил за 21,7 евро през 2005 г., като за същия период на 2004 г. износът възлиза на 22 милиона Евро. За разлика от текстила износът на облекла към трети страни се е увеличил с 4,6 процента и това маркира световната  тенденция - продажбите на облекла да се развиват доста динамично. Експортът на облекла през 2005 г. е достигнал 14,8 милиона евро.

Ако разгледаме по-детайлно експорта на текстилните продукти, които се рапортуват от 25-те страни членки през 2005 г., освен вълната, всички текстилни продукти от останалите натурални влакна изостават като резултати при износа. Спадът следва своя ход -платове /-4%/, памучни платове /-6%/,  синтетични и изкуствени платове /-5%/. Що се отнася до домашния текстил, спалното бельо и останалите артикули /технически текстили, завеси, мрежи и др./, то те отбелязват ръст в износа през 2005 г.

В сектора облекло, най-значителен ръст на продажбите от ЕС за трети страни беше регистриран в следните категории продукти: мъжки якета и блейзери и специални облекла /+23%/, дамски якета /+21%/, поли и рокли /+19%/, женски горни палта /+13%/. Продажбите, които отбелязват спад и по-малка динамика при продажбите са в сегмент  бельо:- 17% при боксерките, -10% за слиповете и комбинезони, -2% за сутиени и корсети.

На международно ниво стокообменът между ЕС и трети страни се е увеличил като цяло. На първо място такава страна е Русия, в която се продават стоки от минали сезони+23% за 2005 г. Сред 10-те основни клиента на ЕС-25 можем да отбележим страни като Хонг Конг, Швейцария и Норвегия, с общо покачване на износа +2,6%. Европейските производители са загубили позициите си в Мароко и Тунис /съответно -5 % и - 9% /, в Турция, Румъния и САЩ /съответно -10%, -6% и -2%/.

Експорт на текстил

 

Естествени влакна - Европейският експорт на естествени влакна е спаднал динамично през 2005 г. /-11% в сравнение с миналата година/. Един от продуктите с динамичен спад при износа са ленените влакна /-10%/, памук /-28%/. Същата тенденция се наблюдава при повечето от естествени влакна, с изключение на вълната. Като се вземе в предвид факта, че европейските страни са намалили своя износ на памучни тъкани към Турция с 34%, продажбите на ленени влакна към Хонг Конг, който е вторият основен потребител на продукта -  са намаляли с 50%. Износът на копринени прежди към трети страни също е спаднал с 14%. От друга страна износът на вълнени прежди бележи увеличение +9,8% в 2005 г.

Изкуствените влакна за специални цели

Експорта на изкуствените влакна от общността бележи ръст през 2004 и 2005 г. Това се дължи и на развитието на науката в този сектор и намирането на иновативни решения.

Синтетични влакна и материи

Европейският експорт на синтетични влакна и материи е спаднал с около 5,5% за 2005 г. Този експорт е тясно свързан с изкуствените влакна за специални цели. Експортните тенденции  отразяват спад с 4% общо на експорта на тези влакна, разпределено по страни: Турция - спад с 10%, Швейцария - спад 5%, САЩ и Япония - спад 5%.

Тъкани платове

Експортът на конфеционни платове, както и при синтетичните бележи отрицателен баланс от около 5%, като само памучните платове, които представляват една трета част от общия експорт намаляват с 6%. Главните купувачите на тези платове са Тунис, Турция и Мароко и те са ограничили покупките на този вид платове съответно със 17%, 16% и 4%, в сравнение с 2004 г.

 

Трикотажни платове

Като цяло през 2005 г. тенденциите  за експорт на трикотажни платове не са били положителни за този вид продукт. Американските доставки са спаднали с 9%, като общо за другите основни пазари износът на трикотаж е спаднал с 6% - Румъния, България и Русия.

Килими - Този сектор бележи растеж  от 2,8%. Три са основните купувачи, които са увеличили значително своя внос на килими от ЕС - САЩ и  Норвегия с 3,5% и Русия със 17%. Тези три страни плюс Турция и Швейцария са потребители на повече от 50% от продукцията на килими, излизаща от Европа. Трябва да се отбележи, че страни като Япония и Украйна са намалили своя внос на килими от ЕС съответно с 11% и 10%.

Други текстили

Износът на технически текстили бележи ръст, като оборотите достигат 900 милиона евро през 2005 г. Тези продукти се реализират добре  в САЩ, Китай, Русия, Норвегия и Мароко, а в страни като Турция и Швейцария е отбелязан спад с 3%, в Япония - 18%.

Към тази категория спадат и техническите текстили, импрегнирани и със специални защити, които успешно се продават в цял свят и бележат ръст на експорта с 3% през 2005 г., в сравнение със същия период на изминалата година. Те се изнасят за страни като: Мексико /+67%/, Украйна /+ 26%/, Русия /+25%/, Китай /+17%/ и САЩ /+5%/.

Домашен текстил - Европейският експорт на домашен текстил бележи 3% спад в сравнение с 2004 г. Световни купувачи като САЩ  /-10%/, Канада /-25%/, Норвегия /-4%/ купуват все по-малко артикули от този сегмент.

Експорт на облекла

 

Работни облекла - експортът на работни облекла от Европейския съюз към останалата част на света през 2005 г. се е увеличил с около 7%.  Главните консуматори и потребители на работно облекло от ЕС са както следва: Ирак /+113%/, Русия /+71%/, Япония /+51%/, Норвегия /+15%/ и Швейцария /+ 10%/. Като цяло продажбите на мъжко работно облекло са далеч по-ефетивни /+44%/, благодарение на големи експорти към страните Лебанон, Кувейт и Япония.

Мъжки облекла
Европейският пазар на мъжко облекло за 2005 г.  е отбелязал положителна тенденция /+5% в стойностно отношение и +2% като обем/. Това е благодарение на стабилния растеж на продажбите към Русия /+25%/, Япония и България /+24%/, Хонг Конг /+14%/, Канада /+13%/. Спад в продажбите се наблюдава на Американския, Швейцарския и Румънския пазар. Тази експанзия на пазара е следвана от друга - продажбата на панталони /+6,7%/. Динамиката в развитието на този пазар се дължи на главните потребители на облекла в него, които са Япония /+40%/ и Русия /+32%/. В сравнение с мъжките панталони, продажбите на костюми  и мъжко бельо са спаднали съответно с -2% и -17% през 2005 г.

Дамски облекла - продажбите на дамски облекла от Европейския съюз към трети страни възлизат на 4 милиона през 2005 г. и това е най-печелившият сектор в продажбите на облекла. Както и при мъжките, така и при дамските облекла секторът бележи значителен растеж +7% в оборотите. От друга страна продажбите на този вид облекла бележи стагнация в обемите.

Най-много се продават дамските панталони /+7%/, чиито общ оборот достига 1 милион евро през 2005 г. Европейските продавачи са намерили и доста добри нови пазари за поизостаналите колекции. На първо място сред тях е Русия /+59%/, следвана от Канада /+29%/, Турция /+21%/, Швейцария и Норвегия +5%. Спад в продажбите бележат пазарите на Румъния /-15%/, САЩ /-13%/, Хонг Конг /-14%/ и др.

Половината от потреблението и положителния ръст на продажбите от порядъка на 3,5% за дамските ансамбли се дължи на страни като Швейцария, Хонг Конг, Тайван, Русия и Япония.

Най-големият ръст на продажбите на дамски облекла бележи сегментът якета, поли и рокли - съответно +21% и +19%. При якетата, тази еволюция се дължи на потреблението на страни като Русия, Хонг Конг, Южна Кореа, Канада, САЩ и Япония. В другия сегмент - полите и роклите се продават най-много в Русия, Украйна, Америка, Швейцария и Норвегия.

Връхните дрехи и блузите - износът при този вид облекла се е увеличил съответно с 13% и 2% за въпросния период. В сравнение с 2004 г., сектора на дамското бельо регистрира спад от 10%.

Други облекла и аксесоари

Към този раздел спадат жилетките, пуловерите и плетивата, от които през 2005 г. са продадени милиони бройки облекла. При тях  се наблюдава отново отрицателна тенденция - 0,1 процента.

Тенденциите за износ на тези облекла по страни са доста различни от другите видове облекла. Докато за САЩ, Япония, Румъния, Хърватска износът на плетени артикули е намалял, то за Русия, Турция, Мексико, Украйна и Швейцария износът е значително нарастнал.

Продажбата на т-шърти към трети страни бележи ръст от 7%. Спадът в износа е само към Румъния и Обединените арабски емирства, докато страни като: Русия /+53%, Хърватия /+45%/, почти удвояват своите покупки от този артикул.  Източник: Еуратекс - Брюксел