English Начало Контакти

Анализи

Турската текстилна индустрия възвръща своята силна позиция

През 2005 г., когато китайската текстилна продукция заля европейския пазар, турският износ за Европа отбеляза значителен спад. В края на същата година обаче, след допълнителното налагане на квоти за китайския износ и след задържането на голама част от изпълнените вече поръчки на китайските пристанища, Турция отново възвърна своята позиция на европейския пазар. За този факт значителна роля изигра и стабилността на еврото.

Въпреки постоянната заплаха от увеличаване на вноса от Китай, турската текстилна индустрия изглежда доста стабилна към края на 2006 г. По официални статистически данни в средата на 2006 г. експортът от Турсия за ЕС се е увеличил в  стойностни величини. През декември 2006 г.,  експортите нарастват с 25.15% достигайки 526 милиона долара.

Влиянието на наложените квоти

 

Стабилно увеличаващия се износ на турска текстилна продукция за Европа от една страна се дължи на стабилното евро и падането на турската лира, а от друга  на споразуменията с еврозоната.

Ако износа на килими е спаднал с  5.53% в декемри, според данни от Турския съюз на износителите, то експортът на облекла се е увеличил с 16.7%.

Решението на ЕС да наложи квоти на Китай, фактически послужи като предпазна мярка за турските производители и  техните интереси. Повишаващото се качество на турската продукция също изигра съществена роля за стабилното състояние на експорта. Според последни данни износът на вълнени облекла се е покачил с 20,45% в ноември, а при трикотажните облекла износът се е повишил с 26%.

Износът на текстил бележи също голям ръст при изделията от изкуствени влакна за мъжки облекла и памучните материи.

 

Внос

 

Вносът на текстил и облекла продължава да нараства  - 34% при вълнените материи - за периода януари - ноември 2006 и 3% при трикотажните материи. Турция също ще продължава да налага квотови ограничения за вноса от Китай, за да предпази родното производство на облекла от азиатската офанзива.

Текстилът бележи стабилен ръст в продажбите за декември - 7% в сравнение със същия период на миналата година.

Тенденция за турските инвеститори е преместване на производствени капацитети към египетските индустриални свободни зони, които предлагат свободен износ за САЩ.

Източник: EmergingTextiles.com / На база данни от Турския национален статистически институт/