English Начало Контакти

Семинари

Покана семинар "Практическо приложение на хронометрирани времена в шивашкото производство и повишаване на ефективността"

Целта на семинара е да запознае заинтересованите страни с методите за установяване на времената за производство, начините за оптимизиране на производствените процеси, смисъла от реинженеринг на производствени линии като начини за повишаване на рентабилността и печалбата на предприятията, едновременно с повишаване мотивацията на служителите.

Прозрачността на производствените разходи  са съществен елемент от калкулация на цените. Ето защо средния и мениджърски състав трябва да разполагат с необходимата квалификация  в областта на фирмения мениджмънт и управлението на трудовите процеси.


Съдържанието на семинара е подходящо за мениджъри и технолози на шивашки и текстилни предприятия.

Участниците в обучението ще придобият основни познания и умения относно методи за нормиране на работно и разпръснато време, подготовка и провеждане на хронометражни изследвания, определяне степента на производителност, подходите за изготвяне на документация за определяне на изискванията към работниците и тяхната мотивация, организация и ергономия на работното място – антропометрия и работни средства, методите за диференциране и организация на заплащането и др.Лектор: инж. Стоян Йотов – специалист по организация на производството, REFA лектор и управител на ТЮФ НОРД България ЕООД, www.tuev-nord.bg).   Реализирани проекти : ФЕСТО ООД–София / производство на електронни елементи /, Механичен завод ООД–Пловдив / производство на механични детайли /, WOTTS Ltd – Пловдив / производство на манометри /, IXTETIC Ltd – индустриална зона с. Стряма / производство на автомобилни детайли / , Ковелс ООД - София/ дамска конфекция / , БРИЛЯНТ АД – Пловдив /дамска конфекция/, ВЕНИ СТИЛ ООД- Пловдив /дамска конфекция/, Пирин Текс-Гоце Делчев /мъжка и дамска конфекция/.,Мода Шпорт, гр. Мадан/ дамска конфекция/

Цена за участие : - 140 лв. (с вкл. ДДС) / за членове на БАПИОТ.  180 лв. (с вкл. ДДС) - за фирми, нечленове на БАПИОТ


Програма : 2 юли 2014
09.00 - 10.00 – Основи на организацията, Организация на ергономичен труд
10.00 - 11.00 – Организация на работното място, работна среда
11.00 - 12.00 – Коефициент на производителност на човешкия труд
12.00 - 13.00 – Обедна почивка
13.00 - 15.00 – Установяване на данни 1 / Хронометриране /, Пресмятане на хронометрираните времена
15.00 - 17.00 – Установяване на данни 2, Oпределяне на нормо-времена и тактуване на производствени линии

Изпращайте вашите попълнени заявки за участие по факс на: (02) 969 31 81 или по имейл на : a.simeonova@bgtextiles.org до 27  юни 2012 г. (петък).
Начин на плащане : по банков път Банкови кординати: БАПИОТ

Райфайзенбанк-клон Централен

IBAN:BG75RZBB91551060225018

BIC  RZBBBGSF     

Поздрави,

Екип БАПИОТ