English Начало Контакти

Семинари

Специализиран двудневен курс за ОБУЧЕНИЕ НА БРИГАДИРИ И ТЕХНОЛОЗИ Част I

Лектор : инж. Цоло Кънчев

 


Дата на провеждане : 14 – 15 февруари 2013 г.

Място на провеждане : гр.София, бул. Драган Цанков 36, Интерпред, ет.3

Регистрация : 9:30ч.- 10:00 ч.

14.02.2013г.

I. Стандарт на живота и производителността на труда

1.  Измерване на производителността на труда
2. Отношение на работниците към повишаване на производителността на труда, когато в основата на производителността на труда е повишаване на скоростта на работа на работника. Време за изработване на едно изделие или изпълнение на една операция.
3. Фактори влияещи върху производителността на труда в шевната бригада - съдържание на работата за изработване на едно изделие или изпълнение на една операция- теоретично и фактическо съдържание  на работата.

 II. Проектиране на организацията на труда

1.  Изучаване на работата. Анализ на съществуващото положение
2. Организация на работното място
3. Основни принципи за икономия на движения.
4. Измерване на времето
 - Предварително измерване на времетo
- Хронометраж на времето

III. Промишлен начин на производство

1. Основни типове производство

2. Типове производство

3. Производствени системи

3.01.Фактори влияещи на развитието на производствените системи.
3.02. Основни компоненти на една производствена система

3.03. Видове производствени системи.04. Проектиране на производствена система

 

IV. Управление на бригадата. Бригадирът първо ниво ръководител.

А. Отговорности на бригадира
Б.  Ръководни процеси
В. Умения - познания на бригадирите.
-   Технически
-   Концептуални
-   Умения да се работи с хора.
V. Дискусия 

Целевагрупа: Обучението е насочено основно към  бригадири и ръководители на звена; обучаващи, технолози и  специалисти по качествен контрол. 

Tакса за участие:                                                   160 лв. за участник без вкл. ДДС
Специална цена за членове на БАПИОТ:           90 лв. за участник без вкл. ДДС
Можете да заявите вашето участие, като изпратите попълнена приложената заявка по електронна поща на а.simeonova@bgtextiles.org  или по факс 02/ 969 31 81 до 11февруари 2013 г.( понеделник) За допълнителна информация : тел. (02) 9693161, 9693166

В прикачен файл: свали doc (71Kb)