English Начало Контакти

Отстъпки за членове

ГЛОБАЛ РЕЙТИНГ – ОТСТЪПКИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БАПИОТ

 

Във връзка с присъединяването на България в ЕС през 2007 г. в цялата финансова система в страната влизат стандартите БАЗЕЛ II. Те ще наложат нови правила за оценка на кредитния риск от страна на банките и другите финансиращи институции. Ето защо за всички търговски дружества и общини ще бъде препоръчително присъждането на кредитен рейтинг. Присъждането на такъв ще даде евентуални предимства при получаването на финансиране. 

Очаква се също след 1.1.2007 г., всички финансиращи институции да започнат да правят оценка на риска на своите клиенти въз основа на кредитния рейтинг на кредитополучателите в съответствие с БАЗЕЛ стандартите.

GLOBAL RATINGS е агенция, основана през декември 2005 г., с цел предоставяне на висококвалифицирана, независима оценка на цялостното  финансово представяне, пазарна позиция и конкурентоспособност на клиента. В нея  работят специалисти с над 9 годишен стаж в областта, с отлични професионални умения, имащи дългосрочни контакти с представители на трите международни агенции Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Ratings

GLOBAL RATINGS предлага на членовете на БАПИОТ, при сформиране на група от 3 фирми специални цени.

Кредитният рейтинг е оценка за кредитоспособността и риска на дадена фирма. Кредитният рейтинг спомага за намаляването на разходите по привличане на финансиране и е една независима, обективна оценка за кредитоспособността на фирмата пред потенциални инвеститори, клиенти, доставчици и др.

- Наличието на кредитен рейтинг осигурява идентификация на фирмата или организацията пред международните инвеститори и финансови институции.

- Създаване на положителна кредитна история и търговска репутация

- Подобряване на възможността за привличане на чуждестранни директни инвестиции.

- Осигуряване на сравнително бърз и лесен достъп до международните и националните финансови пазари.

- Повишаването на кредитния рейтинг с всяка една степен води до значително намаляване на лихвите по полученото финансиране.

- Определяне на ключови фактори, оказващи влияние върху  платежоспособността на фирмата.

За контакти:

 

Кристин Ганчева                                                         Силвия Аргирова        

Член на Съвета на директорите                                   Водещ аналитик                     

Тел       +359 2 811 90 22                                             Тел.      +359 2 811 90 23        

Факс    + 359 2 980 89 52                                            Факс    + 359 2 980 89 52        

Cgantcheva@mail.bg                                                   

S_argirova@mail.bg