English Начало Контакти

Отстъпки за членове

БАПИОТ сключи официално договор с ДС „Концептфаткоринг",

 

БАПИОТ сключи официално договор с ДС „Концептфаткоринг", според който членове на Асоциацията ползват отстъпка в размер на 5% за такса факторинг. Факторингът е средство за подобряване на ликвидавността на фирмитие и за елиминиране на риска от неплатежоспособни клиенти поради фалит.

ОФИС-ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА:

България

ТП „ДС-Концепт Факторинг"   
София 1301
бул. „Ал. Стамболийски" 55, ет. 3
тел.: +359 2 939 10 10/11/12/13
факс: +359 2 939 10 19
e-mail: factoring@bol.bg
http://www.ds-factoring.de/

 

Федерална Република Германия

Flughafenstrasse 83                                                                        

D-41066 Mönchengladbach   

Phone: +49-(0)2161-69 779-0                                       

Fax +49-(0)2161-69 779- 79

e-mail: info@ds-factoring.de

http://www.ds-factoring.de/

Турция

 

DS Finansal Dan??manl?k Hizmetleri Ltd. ?ti.

Beybi Giz Plaza

Meydan Sok. No 28  Kat 20

Bölüm 75-76

TR-34398 Maslak-ISTANBUL                                                                                   

Tel:  +90 (0) 212 - 290 28 50-57 (8 lines)

Fax: +90 (0) 212 - 290 28 58 + 59

e-mail: info@ds-factoring.com