Членове на БАПИОТ

Юрако ЕООД

Продукти: Дамско облекло

Град: София 1000, 1505
Адрес: ул. Иларион Драгостинов 46
Тел.: 359 2 9733697
Факс: +359 2 9733689
Пазари: ;

Лице за контакти: Спаска Заркова
Позиция: управител

Описание: Производство на дамска конфекция