Членове на БАПИОТ

Маркаста ЛД ЕООД

Продукти: Горен трикотаж

Град: Перник, 2300
Адрес: ул.Физкултурна 2
Тел.: 076 /601260
Факс: 076/601260
Пазари: Италия;

Лице за контакти: Снежанка Крумова Ставрева-Стоева
Позиция: управител

Описание: Производство на трикотажни облекла