Съобщения от БАПИОТ

БАПИОТ подкрепя становище на КРИБ

БАПИОТ подкрепя становище на КРИБ
във връзка с предстоящо увеличение на цената на тока за индустрията

По повод информацията в медиите за предстоящо увеличение на цената на тока за индустрията от 1-ви юли 2009 год. КРИБ категорично се обявяви против това планирано повишаване на цените.

Подобно увеличение на цената на тока без предварителното обсъждане с представителите на бизнеса, в условия на финансова и икономическа криза, когато цената на предлаганата електроенергия за индустрията е най-високата в региона, в условия на спад на производството и спиране на работа на отделни предприятия, както и освобождаване на работна ръка, когато се приемат мерки от страна на правителството за поемане на част от заплащането на работниците при преминаване на намален работен ден с цел запазване на работната сила и фирмите, е проява на несериозно отношение към представителите на бизнеса и икономиката като цяло.
В конфекционния бранш поръчките са намалели с около 50 % спрямо същия период на миналата година, което поставя производителите на облекло в изключително тежко икономическо състояние. В този момент всяко увеличение на цените крие рискове за оцеляването на предприятията. Сега българската икономика се нуждае от стабилна среда за развитие. Увеличението на цените на електроенергията за бизнеса ще увеличи затрудненията и ще принуди предприятията да намалят броя на заетите в производството, намалена конкурентноспособност и фалити.

Възмутителен е фактът, че цената на изнасяната от Р. България ел. енергия е по-ниска с около 10 евро от цената, на която се продава в страната. В същото време страни като Германия предвиждат намаляване цената на ел. енергията за бизнеса и увеличаването й за битовите абонати с оглед съживяване на икономиката на страната.

БАПИОТ подкрепя КРИБ в искането за преразглеждане решението на ДКЕВР за увеличение цената на електроенергията за индустрията, както и за спешна среща с представителите на бизнеса за обсъждане ценовото регулиране на електроенергията в условия на криза.