Съобщения от БАПИОТ

Безвъзмездна помощ за българските предприятия в сектора Облекло и текстил по проекта „Насърчаване на интернационализацията на МСП в България " предложи БАПИОТ

 

Направените предложения на БАПИОТ насочени към подпомагане на интернационализацията на българските предприятия от сектора са представени в ИАНМСП и очакват одобрение от МИЕ до края на м. март.

По обявената процедура за директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ  са представени : мерки за насърчаване на експорта,  провеждане на изследвания и анализи в бранша за състояние и конкурентноспособност на предприятиятa,вътрешен и външен пазар, оценка на новите  условия; създаване на секторни стратегии с консултанти от Испания, Италия, Германия,  специализиран портал на българските предприятия в бранша и популяризирането им в чужбина;бизнес мисии на  българските фирми в специализирани изложения с цел търсене на нови пазари - Дубай и страните от Близкия Изток, Скандинавски страни, Русия, нови пазари и клиенти  в Европа; участия на български шивашки фирми в  международни специализирани модни форуми, бизнес срещи с дистрибутори, международни вериги магазини;- реклама на модната ни индустрия на международно ниво - издаване на годишен каталог (български и английски език), рекламен филм за модната индустрия за да се  подобри имиджа и визията на бранша и да се популяризира България, като добро място за производство на качествени облекла; подобряване на производителсността  в предприятията чрез  обучения,  което  ще увеличи  конкурентноспособността на фирмите подпомагане на  BGATE-пролет и есен -   реклама на изложението в чужбина и привличане на чуждестранни посетители с финансиране на пътуването на посетителите и финансиране на реклама на българската модна индустрия и изложението в специализирани чуждестранни издания;


Източник: БАПИОТ