Съобщения от БАПИОТ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БАПИОТ

25 януари 2008 г. от 13.00 часа
В сградата на
Текстил Логистик България ООД
гр. Ботевград
Индустриална Зона Микроелектроника Юг, п.к.110
Тел: + 359 723 66894;
Факс: +359  723 66890
s.nikolova@tlb.bg
Г-жа Светла Николова

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
на открито заседание  на Управителния съвет на БАПИОТ

 

  1. Представяне на Текстил Логистик България ООД - Ботевград
  2. Приемане на финансовия отчет за 2007 г. на БАПИОТ
  3. Проекто-бюджет за 2008 г.
  4. БГейт - 2008 г. планиране и обсъждане на основните опорни точки за сключване на споразумение с Агенция „Булгарреклама" - София, за 2008 г.
  5. Обсъждане на детайли по предстоящото подписване на КТД
  6. Разни

Текстил Логистик - България, кани всички присъстващи на официална вечеря след заседанието.

Молим желаещите, да направят своята заявка за участие в заседанието, вечерята и преспиване в Ботевград.

Заявките, които ще намерите прикачени към бюлетина, изпращайте в секретариата на БАПИОТ на факс 02/9693181