Съобщения от БАПИОТ

ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА ДДС

ПРОМЯНАТА В ЗДДС СТАНА ФАКТ
БЛАГОДАРЕНИЕ НА УСИЛИЯТА НА БАПИОТ

На 8 декември 2007 г. се прие поправка в Закона за ДДС. Символично, приемането на текста съвпадна с Международната конференция по въпросите на българската текстилна и шивашка индустрия и Годишния бал на БАПИОТ.

Фирмите ще могат да възстановяват ДДС в 30 дневен срок, а не както беше според стария закон - в срок от 90 дни. Внесеното от асоциацията на българските текстилци предложение бе прието бъз възражения от комисията по бюджет и финанси към НС. НС прие поправката в закона за данъка върху добавената стойност.

Принос на асоциацията с оглед защита на своите членове е и острия протест срещу възможността за организиране на Борса за китайски основни и помощни материали в Пловдив.

Чрез писмо до МИЕ БАПИОТ настоя за продължаване на квотните ограничения при внос на облекла и текстил от азиатската държава.

В изявление пред медиите Председателят на УС на БАПИОТ, г-жа Валерия Жекова,  каза, че асоциацията ще продължи да работи за защита интереса на българската шивашка и текстилна индустрия.