Съобщения от БАПИОТ

РЕШЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАПИОТ

Уважаеми колеги,

На 8 декември 2007 г. се проведе Общо събрание на БАПИОТ. По точка 3. „Освобождаване на нови членове и набиране на нови" бяха гласувани следните промени:
Подали оставка от УС на БАПИОТ:

  • - Г-н Петко Шишков
  • - Г-н Ердинч Мехмед

Освободени от УС  на БАПИОТ след изтичане на мандата, при гласуване от присъстващите на Общото събрание:

  • - г-н Илко Илков
  • - Г-жа Мария Герганова

Приети нови членове в УС на БАПИОТ  при гласуване от присъстващите на Общото събрание:

  • - Г-н Камен обрешков
  • - Г-жа Светла Николова
  • - Г-жа Христина Кръстева
  • - Г-н Марин Павлов
  • - Г-жа Радина Банкова