Съобщения от БАПИОТ

"Шивашкият бизнес кани учители на обучение"

60 учители по практика от професионалните гимназии по облекло и текстил ще имат възможност да се обучат във високотехнологични шивашки предприятия. Това стана ясно след срещата на експерти от Министерството на образованието и ръководството на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/.

Според годишния план за квалификация на учителите, 400 преподаватели по практика от професионални гимназии с различен профил трябва да осъвременят познанията си, като се обучат във високотехнологични производствени предприятия. От БАПИОТ изразиха готовност да покажат на учителите най-новите CAD/CAM системи за текстилната индустрия, съвременна автоматна и шевна техника и новостите в производствения процес.

Липсата на съвременно оборудване в кабинетите по практика и работилниците са един от проблемите пред бъдещите кадри не само в шивашките фирми, стана ясно още от срещата. Аналогично така стоят нещата в редица други сфери - дървообработване, машиностроене, химическа промишленост. Форма за решението на проблема е именно обучението на учителите в съвременните технологии, като така те ще могат да предадат познанията си на своите възпитаници.

В бюджета за 2008 г. е заложена специална програма за оборудване на работилници и лаборатории, обясни г-жа Валентина Дейкова, директор на Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение" в министерството. Асоциацията би могла да се включи като консултант по програмата и да даде съвети относно това каква техника е необходима да влезе в училищата.

Експерти и браншовици обсъдиха още и въпросите с недостига на квалифициран обучен персонал.  Практиката показва, че скъпо струващи модерни производствени съоръжения често се използват неефективно, поради липса на квалифициран и поддържащ персонал. По този начин не може да бъде изпълнена и съответната производствена цел, обясниха от Асоциацията.

От браншовата организация предлагат да се осъществява по-балансиран подход при формиране на професионалните програми, като се отделят повече часове за практически занимания.

Секторът изпитва остър дефицит и от нискоквалифициран персонал. Просветните експерти ги посъветваха да разработят атрактивни форми за привличане на кадри към отрасъла, като дадоха за пример конкурсите за газови техници, организирани от „Овергаз".   

 

3.12.2007 г.                                      VIPART -PR партньор