Съобщения от БАПИОТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ЗА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ

ПЕРСПЕКТИВИ  ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ИНДУСТРИЯ

7 декември 2007 г./петък/
хотел Хилтън, гр. София - зала Мусала 1

9.30 часа:  
Регистрация

10.00 часа:  
Официално откриване, 
Поздравителен адрес от Министерство на икономиката и енергетиката

10.15 часа 
Г-н Волфганг Вайс, управител на "Weis consulting" GMBH, Германия
„Процес на постоянно подобряване в производството на облекло"

11.00 часа   
Г-н Милан Данек, основател и дългогодишен ръководител на H.I.S. AG Europa и на Баварския съюз по текстил и облекло - Мюнхен, Германия
Промяна в тенденциите на европейското производство и търговия облекла и влиянието на този процес върху българските предприемачи"

11.45 часа 
Г-н Герд Хофман, собственик на фирма Бен Бартен Ню Йорк
"Значението на модния маркетинг за продажбите"

12.30 часа 
Обяд

13.30 часа
Г-н Йордан Николов, фирма Ефективни софтуерни системи
"Ефективни IT решения за фирменото управление"

14.15 часа
Г-жа Магдалена Памукова,  СЖС България
Изпитване на влакна и текстилни продукти, екологични изисквания за текстил и кожа

14.45 часа       
Г-н Николай Апостолов, водещ одитор СЖС България
"SA 8000: Предимства и ползи от внедряването и  сертификацията"

15.15 часа
Кафе пауза

15.30 часа
Г-жа Даниела Миланова, Агенцията по заетостта  -   
"Документи и законови уредби при назначаване на работа на чуждестранни работници"

16.00 часа 
Дискусия


Такса за участие:
24 лева с ДДС за членове на БАПИОТ
36 лева с ДДС за нечленове на БАПИОТ
Уастниците получават речник на текстилните термини на 5 езика.
Таксата се заплаща на място!

Можете да се регистрирате за участие в конференцията,  като попълните и изпратите, приложената към писмото заявка в срок не по-късно от 03 декември 2007 г.

Кафе паузаЛектор от Агенцията по заетостта - Дискусия 24 лева с ДДС за членове на БАПИОТ36 лева с ДДС за нечленове на БАПИОТУастниците получават речник на текстилните термини на 5 езика.Таксата се заплаща на место!

 

Очакваме Ви!