Съобщения от БАПИОТ

Класификатор на професиитеи длъжностите

      УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Във връзка с новата Наредба за работните заплати, ръководството на БАПИОТ предприе действия за подпомагане на българските предприятия в определянето на сходни професии и длъжности в шивашкия бранш. Това са група от професии, специфични за бранша, за които ще се изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.  

При определянето продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнителното трудово възнаграждение, работодателят  е длъжен да отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие, ако той е работил на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.

Нашата цел в настоящия момент е да определим професиите, длъжностите и характера на работата в шивашките предприятия, за да можем да изработим браншови класификатор, валиден и признат от всички. Същият ще бъде съгласуван със синдикалните организации и с Министерство на труда и социалната политика.

По този повод се обръщаме към вас, с молба да споделите своята практика, какви професии определяте за основни във вашите предприятия, а също и да ни изпратите техните сходни характеристики.

 

                                                           СЕКРЕТАРИАТ

                                                           БАПИОТ