Съобщения от БАПИОТ

Успешно проведен семинар, организиран от БАПИОТ

Семинарът беше посетен общо от 36 човека от 15 фирми, които го оцениха по следния начин:

  •  по скоро полезен - 58%,
  •  много полезен - 37 %,
  •  по-скоро безполезен - 5%.

Участниците в семинара оцениха семинара като полезен и информация като интересна и добре поднесена, но препоръчаха тя да бъде разделена на под-теми /например нормовремена; хронометриране; задачи на технолога и бригадира и др./, които да се разгледат по-подробно в отделни семинари.

Благодарим на всички присъствали за участието и препоръките и вече сме си поставили за цел да ги изпълним. Снимки от семинара можете да видите тук.