Съобщения от БАПИОТ

Свободните площи на изложение BGate’2007 свършват

Три седмици преди изтичане на крайния срок за заявяване на участие – 15.07.2007 г., по-голямата част от площите на BGate'2007 са продадени или запазени. За останалите свободни площи имаме запитвания от чуждестранни фирми - от Румъния, Гърция, Полша и др.

Засега задържаме продажбата на изложбени площи на чуждестранни фирми, защото нашата цел е BGate да бъде представително изложение на българската модна индустрия.

Вярваме, че ако успеем да привлечем като изложители повече български фирми, производители на облекло, BGate ще покаже силата и устойчивостта на българската модна индустрия и ще спомогне за развитие на обществената представа за бранша в положителна посока.

До 6-ти юли имаме споразумение с партньора ни - Агенция Булгарреклама, да не продаваме площи на чуждестранни фирми. Молим тези от Вас, които имат желание да се представят на изложението, да заявят това в срок!

Благодарим предварително за Вашето разбиране.

С уважение,

Валя Данкова

БАПИОТ

тел. (02) 969 31 61, (02) 969 31 66
факс (02) 969 31 81
e-mail:
association@bgtextiles.org