Съобщения от БАПИОТ

УСПЕШНО ПРЕМИНАЛ СЕМИНАР ЗА НАЧИНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЯ

  

 

На 01-ви и 02-ри юни 2007 г. в Русе, в семинарната зала на фирма „Маркам" за втори път се проведе семинар на тема „ Участие в изложение - подготовка, организация, ползи".

Семинарът премина при още по-голям интерес от страна на участниците, които в приятна обстановка и по занимателен начин, усвоиха основните правила за участие в модно изложение и начините за извличане на максимална полза от това.

Бяха разгледани някои от функциите на изложенията като:

  • пазарна функция - умението да продаваме себе си, да градим подобаващ имидж, да създаваме контакти, начините за търсене на нови клиенти, партньори и сключването на договори с тях.
  • комуникационна функция - процесът на търсене и предлагане; идентификация с нуждите на пазара,
  • информационна функция - начините за поднасяне на данните на фирмата, информация за другите, информация за мен чрез другите.

Бяха обсъдени формите на участие в изложение, минималната площ, начините на оформление на щандовете, поведението и облеклото на представителите на фирмата на самия щанд, какви сувенири да се поднасят на клиентите и други практически подробности около участието в изложенията. На участниците беше разяснено значението на бизнес-етикецията,  умението да се води разговор и да се работи в колектив.

Панаирът като инвестиция - начините с едно участие в изложение да спечелиш клиенти, партньори, медиини изяви, реклама, PR, имидж. Използвайки всички тези предимства, които носи постоянното участие в изложенията, фирмата може в дългогодишен план да оправдае инвестицията си и да очаква резултати от нея.

Участниците в семинара изразиха своето задоволство от получените знания и умения чрез големия процент положителните отзиви, обобщени от последвалата събитието анкетна карта.  Те изразяват своите препоръки към колегите си, да вземат участие в бъдещите обучения на тази тема.

Следващият семинар, който БАПИОТ ще организира  ще се състои на 13 и 14 юли 2007 г.

Очаквайте подробности в следващите ни новини.