Съобщения от БАПИОТ

Нови членове на БАПИОТ за месец май 2007 г.

 
Ковекс трейд - Васил Илиев ЕТ

Продукти: Услуги за сектора

с. Чепинци, Vasil Iliev
ул. Стефан Недялков 6
Тел.: 00359 2 9962845
Факс: 00359 2 9962845
Пазари: Европа

Лице за контакти:
Васил Илиев
Позиция: Управител
Мобилен: 0887699229

e-mail: v.v.iliev@abv.bg

Транспортни услуги

 

Родина - Попово ООД
Продукти: Дамско облекло

Попово, Georgi Kerezov
ул. Панайот Хитов 20, Попово
Тел.: 00359 608 40001
Факс: 00359 608 40011

Лице за контакти:
Георги Керезов
Позиция: управител
Мобилен: 0887619511

http://www.rodina-popovo.bg/
e-mail: mail@rodina-popovo.bg

Конфекция на дамски облекла