Съобщения от БАПИОТ

Текстилната индустрия отчита положителен търговски баланс от 324 млн. Евро

 

Текстилната индустрия е един от малкото отрасли у нас с положителен търговски баланс, съобщи днес председателят на УС на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил г-жа Валерия Жекова. По този показател за м.г. е отчетено увеличение от  4,2 на сто спрямо 2005г. На 324 млн. лева възлиза положителният търговски баланс за м.г. в сектора. Ръководството на Асоциацията представи на пресконференция годишен анализ на икономическите показатели в отрасъла  за 2006 г.

Има и тенденция на нарастване на заплатите в сектора, каза още г-жа Жекова. 2 728 лева е била годишната средна работна заплата в текстилния бранш за м.г. За една година заплатите в сектора са се увеличили с 11.03%, съпоставяйки 2005г. с предходната година.

Г-жа Жекова отчете още, че в сектора има ясна тенденция към увеличаване на производителността през последните години, което се отразява и в увеличението на средните работни заплати. Българските предприятия работят с пълния си капацитет. По данни на БСК за първите 6 месеца на 2006 г. производството на облекла се е увеличило като абсолютен обем с 8% в сравнение със същия период на 2005 г.

 Износът на текстил и облекло през 2006 г. възлиза на 1,784 млрд. евро, което представлява 7% увеличение в сравнение с 2005 г. Най-висок експортен ръст бележат трикотажните платове - около 2 пъти увеличение в стойностно изражение, следват синтетичните конци и вълнените изделия, съобщиха още от Асоциацията. Конфекцията е безспорен лидер в експорта. Изнесените конфекционни стоки представляват 48,3% от общия експорт и възлизат на 1,688 млрд. лева.  Почти 90% от износа на конфекция през 2006 г. е към страните от ЕС, включително Румъния. Германия е един от най-големите потребители на българска конфекция. Около 1/3 от общия износ на конфекция за ЕС се реализира на германския пазар, уточняват от Асоциацията.

Общият внос на текстил и облекло е нараснал със 7,5% през 2006 г., достигайки 1,46 млрд. евро. Въпреки това текстилната индустрия е един от малкото отрасли с положителен търговски баланс, подчерта още г-жа Жекова. Гърция има водеща позиция при вноса на трикотаж - 247 млн. лева или около 57% от общия внос на трикотажни изделия. Следват Турция и Италия със съответно 57,6 млн. лева и 32,6 млн. лева. Главни вносители на конфекция са Гърция (61,7 млн. лева) и Италия  (42,4 млн. лева)

Друга цифра, която заслужава внимание, е ръстът от 7%  в общия оборот в сектора за първото полугодие на 2006 г. спрямо същия период на 2005 г. 834 милиона лева е общият оборот в сектор облекло за първите 6 месеца на м.г. по данни на експерти от БСК. Както и предишни години, секторът работи най-вече по поръчка от чуждестранни клиенти и почти изцяло за износ.

Валерия Жекова изтъкна още, че понятието „ишлеме" постепенно излиза от употреба, тъй като българските фирми вече имат по-големи възможности и предлагат на клиентите си много по-богата гама от услуги.

Председателят на асоциацията изтъкна значимостта на традиционното есенно изложение на бранша BGate и подчерта, че форумът вече се е превърнал в престижно за фирмите от текстилната индустрия събитие. 

 

14.05.2007 г.                                    VIP ART agency - ПР партньор

                                                        944 6210