Съобщения от БАПИОТ

Нови членове на БАПИОТ за месец АПРИЛ

 
1. Декса Трейдинг ООД

Продукти: Дамско облекло
Кирково, 6884
ул.Димитър Благоев 23
Тел.: +3679 / 2205
Факс: 0379/2075
Пазари: Европа

Лице за контакти:
Георги Пашов
Позиция: управител
Мобилен: +888 557774

http://www.dexa-bg.com/
e-mail: georgepashov@dexa-bg.com

Производство на дамски сака

2. Дигед ООД

Пазарджик, 4400
ул. Пловдивска 103
Тел.: 034/44044
Факс: 034/44044
Пазари: Гьрция

Лице за контакти:
Димитар Дарбанов
Позиция: Управител

e-mail: diged@abv.bg

Производство на детски облекла

3. Дими-Диг -Димитър Грънчаров ЕТ

Продукти: Спортно облекло

София
ул.Александър Костов 19
Тел.: +359 2 8688281

Лице за контакти:
г-н Димитър Грънчаров