Съобщения от БАПИОТ

БАПИОТ не подкрепя създаването на борса за китайски текстил и аксесоари в Пловдив

БАПИОТ e против създаването на борса за китайски текстил и аксесоари в Пловдив, инициатива на областната управа и кмета на гр. Пловдив.

Китай е основен конкурент не само на българската, но и на европейската модна индустрия. Съревнованието с Китай се отрази негативно на българското производство на облекло и текстил в началото на 2005 годна, когато отпаднаха квотите за внос на китайски облекла и текстил в ЕС и САЩ. Същото очакваме да се случи и през 2008 година, когато ще изтече срокът на временните квотни ограничения на ЕС.

Опасяваме се, че съществуването на такава борса ще създаде допълнително предпоставки за внос на китайски текстил, аксесоари и облекло на дъмпингови цени, което ще разстрои българския пазар и може да доведе до фалит на български производствени фирми и загуба на работни места.

Българските производители на облекло работят предимно с европейски материали, при производството, на които са спазени всички европейски изисквания,  включително екологични, за съдържание на химикали и т.н. Българската държава може да им окаже подкрепа, като съдейства за подобряването на суровинната база на текстилната ни индустрия, за да може тя да се развие и да се намали зависимостта от внос на текстилни материали.

Валерия Жекова
Председател на УС на БАПИОТ