Съобщения от БАПИОТ

Писмо на БАПИОТ

 

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПИОТ

                    

          Уважаеми колеги,

          В началото на март започна кампания на Министерство на труда и социалната политика и Главна инспекцията по труда за проверки в шивашките предприятия в цялата страна. Във връзка с тази кампания БАПИОТ изпрати към Министерство на Труда и социалната политика и Главна инспекция по труда писмо, с молба да се избегне създаване на напрежение и негативно отношение към модната индустрия, чрез съобщаване на медиите само на нарушенията, без да се обръща внимание на добрите практики.

В отговор на нашето писмо, получихме копие от писмото от изпълнителния директор на Главна инспекция по труда, което е изпратено до регионалните инспекции,  и в което се казва, че „при разговор с медиите е добре инспекторите да акцентират на позитивните тенденции по спазване на трудовото законодателство".

Прилагаме:  

Секретариат

БАПИОТ