Съобщения от БАПИОТ

Среща за регионални стратегии в отрасъла

На 14.03.2007 г. в София се проведе среща на производителите на текстил и облекло от Югозападния район на България за обсъждане на ролята на регионите в икономическото развитие на отрасъла. Организатори бяха Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и БАПИОТ.

Целта на срещата беше да се изгради държавна стратегия за развитие на текстилния и шивашки бранш, като същевременно се  осъществи връзка между регионалните произвоители и представителите на научните и развойни организации. Приоритетни теми бяха развитието на предприятията в съвременния глобален свят на производство и търговия и тяхната конкурентноспособност.

Участниците в срещата представиха своите виждания за това, как фирмите от текстилната и шивашката промишленост могат да преодолеят сътресенията от изтеглянето на производството на текстил и облекло на Изток, кои са основните пречки, как самите фирми да си помогнат, за да ги преодолеят и какво очакват от държавните институции.

Основни изводи, които бяха подкрепени от всички участници бяха, че в страната трябва да се развива суровинна база за отрасъла, която да отговаря на търсенето на пазара. Друг основен момент е искането към държавните институции за законова основа, която да подкрепя развитието на този бранш, да благоприятства местните и чуждестранните инвестиции, както и да се предприемат защитни мерки за ограничаване на незаконния внос на текстил и облекло в страната ни.