Съобщения от БАПИОТ

Белгийска компания търси партньори в България

Creamoda - Брюксел, Белгия е официален представител и говорител на белгийските търговци и производители на облекло. Белгийската асоциацията търси за свой клиент производители на дамски облекла от България.

Белгийската компания Van der Elst има следните изисквания към потенциалните си партньори:

1. Да са производители на висококачествени конфеционни облекла - поли, рокли, блузи, панталони и якета.

2. Да имат свободен капацитет от порядъка на  10.000 - 20.000 броя на сезон (в първите месеци на общото сътрудничество ще бъдат възлагани малки количества за тестуване на качеството на продукцията. След одобрение на качеството, поръчките ще бъдат постепенно увеличавани, в зависимост от свободните капацитети за краткосрочни и дългосрочни поръчки).

3. Изисквания към производителите:
- конкурентни цени,
- време за изпълнение на поръчките 4-8 седмици,
- добра комуникация,
- професионално управление,
- добра инфраструктура,
- желание за дългосрочно сътрудничество.

Белгийската компания ще доставя: платовете, хастарите, аксесоарите, етикетите и производствените мостри, а също и инструкции за производството.

Заинтересуваните производители е необходимо да предоставят следната информация:

- профил на фирмата , който да съдържа местонахождение, брой работници, капацитет, специализация и др.,
- контакти и контактно лице,
- свободен капацитет от април до август 2007 г.,
- машинен парк,
- възможности за осигуряване на транспорт и цени.

За повече информация ползвайте  http://www.mariemero.eu/ 

Лице за контакт: Annemie Van Gramberen
Leliegaarde 22 - 1731 ZELLIK
Tel.: 02 238 10 11 - Fax 32 02 238 10 10
http://www.creamoda.be/