Съобщения от БАПИОТ

Среща-дискусия по проблемите на бранша бе проведена в Плевен

На 16 февруари в Плевен беше проведена среща на БАПИОТ с шивашки фирми от Плевен и областта. Бяха обсъдени актуални въпроси като проблемите с работната ръка, начините за съвременно обучение на средните ръководни кадри в предприятията, новите нормативни документи след присъединяването ни към ЕС. На срещата беше представена и дейността на БАПИОТ и проведените от асоциацията мероприятия през 2006 г.