Съобщения от БАПИОТ

Нови членове на БАПИОТ

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Валина АД
Продукти: Дамско облекло

Асеновград, 4230
ул. Захари Стоянов 2
Тел.: +359 331 60600
Факс: +359 331 60601
Лице за контакти:
г-жа Петя Димитрова
e-mail: petia.dimitrova@valina.bg

Колоре България ЕООД
Продукти: Мъжко облекло

София, 1113
registration adr.R-n Izgrev ,Iztok bl22
work adress-Vedrare Industrialna Zona
Номер от НДР: 1169515227
Булстат:115772845
Тел.: +35933599873
Факс: +35933591681
Пазари: Англия,Германия,Франция,Ирландия
Лице за контакти:
Лъчезар Бакърджиев
Позиция: управител
http://www.colorebg.co.uk/
e-mail: lbakardjiev@colorebg.co.uk

Дзалли ООД
Продукти: Бельо и бански костюми, Горен трикотаж

Габрово
ул. Никола Войновски ;10
Тел.: +359 66 815 300
Факс: +359 66815 316
Лице за контакти:
г-жа Христина Кръстева
e-mail: reception@zalli.bg

ДЖИ ЕМ ТИ ООД
Производство на мъжко и дамско облекло,представителство на чужди фирми

СОФИЯ, 1111
ул.Голаш 12
Номер от НДР: 2220068288
Булстат:831826904
Тел.: 02/9710170
Факс: 0035 929710177
Пазари: ИТАЛИЯ,ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ,ГЕРМАНИЯ
Лице за контакти:
ГЕОРГИ ВАНЧЕВ
Позиция: УПРАВИТЕЛ
e-mail: gmt@gmt-bg.com

Нитекс 50 АД
Продукти: Платове

София, 1528
гара Искър,ул. Хр. Тапракчиев 10
Тел.: +359 2 9788681/123
Факс: +359 2 9786545Лице за контакти:
г-жа Анна Берова
e-mail: anni.berova@maserholding.com

Български копчета АД
Продукти: Аксесоари и спомагателни материали

Хаджидимово, 2933
"3ти квартал" 10
Тел.: +359 7528 23 78
Факс: +359 7528 23 72
Лице за контакти:
г-н Никифорос Аграфиотис
e-mail: buttons_bg@mail.bg