Съобщения от БАПИОТ

ДО

 

Уважаеми колеги,

Получихме указание от Централното управление на Агенция „Митници" да се обръщате към началниците и директорите на митниците по места за решаването на проблеми, свързани с начина на обработка на митническите документите, неработещ софтуеър, незапознати с процедурите митнически служители и други технически проблеми.

В случай, че не ви бъде оказана адекватна помощ, изпращайте оплакванията си при нас в писмена форма с ясно, точно и кратко описание на проблемите.

София,                                                                       Секретариат

БАПИОТ