Съобщения от БАПИОТ

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Валерия Жекова е новият председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил, избран на Общото събрание на БАПИОТ, проведено на 2.12.2006 г. в Интерекспо и конкресен център - София.

На мястото на досегашния председател Петко Шишков, който не се кандидатера за втори мандат бе избрана Валерия Жекова, управител на И.Н.А. Трейдинг ООД, София. Госпожа Жекова е дългогодишен член на управителния съвет на БАПИОТ и сред учредителите на асоциацията.

За заместник-председатели на асоциацията бяха избрани Бертрам Ролман от Пиринтекс, Гоце Делчев и Илко Илков от фирма Диел.

За нови членове на управителния съвет бяха избрани Магдалена Стоянова от Магик, Русе, Володя Стоянов от Пирос, Сандански, Ердинч Мехмед от Сантинели 2002, Пловдив и Кольо Кечовски от фирма Аве, Добрич.

 

На Общото събрание на Асоциацията бяха взети и следните решения:

 

 1. По точка 1 от дневния ред бяха приети новите членове на дружеството. Увеличена е членската маса на Асоциацията с 23 нови фирми и едно сдружение.

 

 1. По точка 2 от дневиня ред беше направен и приет отчета за дейността на БАПИОТ през 2006 г.
 • - Успешно сме лобирали през годината пред правителствени и други организации,
 • - Обновихме и изградихме нов информационен сайт на Асоциацията,
 • - Изграден е нов медиен образ на асоциацията, традиционно добри връзки с престижни медии,
 • - Задълбочени са партньорствата между членовете на Асоциацията,
 • - Национални щандове - издигане престижа на леката промишленост на България,
 • - Подобрено е качеството на информацията в бюлетина,
 • - Международна дейност - като членове на ЕУРАТЕКС задълбочихме връзките с колеги от асоциацията,
 • - БГейт - увеличено чуждестранно участие.

 

 1. По трета точка - приемане на промени /изменения и допълнения в Устава на асоциацията бяха направени някои съществени промени.
 • - УС избира повече от един зам.-председатели,
 • - Членове на управителния съвет - понятието професионализъм и неговото определяне....

 

 1. По точка четвърта бяха освободени от длъжност и отговорност следните членове на УС:
 •  Петко Шишков - „Ропотамо" АД - Бургас, председател,
 •  Веселин Петров - „Аве" - Добрич,
 •  Веселин Славчев - „Вени стил" - Пловдив,
 •  Антов - „Вотан" - София,
 •  Джордж Цагарис - „Пангаеа" - София,
 •  Никос Кумлис - „Тесфиорели" - София.

 

 1. По точка 5 - Освобождаване от длъжност на Председателя на асоциацията и избор на нов председател и членове на УС бяха избрани следните  промени

 

Валерия Жекова - „И.Н.А. трейдинг"- председател,

Петко Шишков - „Ропотамо" - Бургас - член на УС,

Веселин Славчев - „Вени стил" - Пловдив,

Володя Стоянов -  „Пирос" - Сандански - член на УС,

Магдалена Стоянова - „Магик" - Русе - член на УС,

Ердинч Мехмед - „Сантинели" - Пловдив - член на УС,

Николай Кечовски - „Аве" - Добрич - член на УС

Никос Кумлис - почетен член на УС.

 

6. По точка 6 - разни беше обсъдено развитието на изложението БГейт, промотирането му в страната и чужбина и увеличаването на участниците в него.