Съобщения от БАПИОТ

БАПИОТ посети немската конфедерация Textil+Mode за обмяна на опит

 

В периода 16 – 21 януари 2011г., Деляна Петрова, БАПИОТ се запозна с дейността и начина на работа на конфедерация Textil+Mode, Германия.

Участието в срещи на немската асоциация, посещение на специализираните изложения за облекло, бельо и модни аксесоари по време на седмицата на модата в Берлин ( Bread & Butter Berlin, Five elements, Mercedes Fashion Week ) и предстоящи събития между двете асоциации бяха част от програмата.

Предстои:

- БАПИОТ и Т+М ще организират бизнес срещи-договаряне в България между немски и български фирми през втората половина на 2011г.;

- икономически бизнес профил на България и сектор облекло и текстил ще бъде официално представен на страницата на Т+М, заедно с контактите на БАПИОТ за връзка. Целта е да служи за ориентир на немските фирми и популяризиране дейността на БАПИОТ и фирмите;

- бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на европейски проекти  ;

- бъдещи възможности за професионална обмяна на опит на студенти във  фирми от бранша в Германия и България.