Анализи

Трикотажни изделия в България - последни данни

СФБ Капиталов пазар АД представи годишния обзорен анализ за развитието на производството и търговията с "Трикотажни изделия в България" през 2007 г. Тенденцията на интензивно развитие на производството и продажбите е прекъсната. В сравнение с 2006 г. физическият обем на продажбите е по-малък със 7.7%. Увеличава се вносът на трикотажни изделия в България - прирастът спрямо 2006 г. е 6.7%. Увеличението на износа е с 5.9%, но намалява делът в общия износ на страната -4.5%, срещу 4.9% за 2006 г. Основната част от продукцията на трикотажната промишленост е производство по поръчка с материали от чужбина. За продажби на вътрешния пазар са предоставени сравнително малко количества, като основната част от производството е предназначена за износ.
За допълнителна информация: http://sfb.bia-bg.com/

 

Изт.: Капиталов пазар