Анализи

КРАТКИ ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ В АВСТРИЯ

 

 

Брой на фирмите - 790
Заети в бранша - 15119

Внос, износ и изменение в проценти за периода януари-декември 2007

Общи показатели

Стойност в 1000 €

Наименование

 

Внос

 

Измене

ние

Износ

Измене

ние

 

Текущ

период

Предходен период

В %

Текущ

период

Предходен период

В %

Прежда, текстил /без облекло

1,528,224

1,529,086

-0,1

1,625,635

1,606,075

1,2

        

 

Внос, износ и изменение в проценти за периода януари-декември 2007

Показатели за Европейски сьюз - 27

Стойност в 1000 €

Наименование

 

Внос

 

Измене

ние

Износ

Измене

ние

 

Текущ

период

Предходен период

В %

Текущ

период

Предходен период

В %

Прежда, текстил /без облекло

1,175,835

1,178,068

-0,2

1,204,710

1,211,689

-0,6

        

Данни за 2005 г.:

Средностатистическо семейство изразходва годишно за облекло 1800 €.

Жени /средно/ - 655 € - тенденция на нарастване.
Мьже /средно/ - 480 € - тенденция на намаляване.

Заявките кьм фирмите-производителки се правят с 1 година напред.

Работи се все повече с факторинг фирми /поради 90-дневното отложено плащане/.