Анализи

Екологичен текстил и облекло: влияние върху оклната среда и стратегии за подобряване

Въпроси от екологично естество се появяват във всеки етап при работата с текстил и облекло. Експанзията на текстилните продукти и нарастващото потребление водят до по-силно замърсяване на околната среда, недостиг на питейна вода, изчерпване на природните ресурси и неблагоприятни климатични промени. Производството на полиестер, например, е свързано с употребата на невъзстановяеми ресурси, много енергия, в резултат на което в атмосферата се освобождават вредни емисии. Модерните автоматизирани текстилни фабрики наистина „допринасят" значително за парниковия ефект и изменението на климата. Индустрията „облекло" е „по-приятелски настроена" към околната среда, но транспортирането на по-евтини материали от различни страни е свързано с по-висока консумация на гориво.

Между потребителите вече е установена една тенденция към „бърза" мода и купуване на по-евтини дрехи, което води до манталитета „купи и захвърли". Все пак, темата за отговорността към екологията не може да се захвърли толкова лесно. Рециклирането наистина остава на едно доста ниско ниво - поради ред причини и най-вече финасови, но Marks & Spencer и други производители започнаха налагането на рециклично производство. Някои от търовците доброволно слагат еко-етикети на дрехите, за да внесат повече инфрмация за влиянието върху околната среда. Все пак само тези, които са имали успех на пазара, могат да подкрепят най-добрите практики в производството. Някои от подхдите залагат на екологосъобразност по време на целия цикъл на един продукт, докато други акцентират върху отделни аспекти в производствения цикъл, хармонизиращи индустрията с грижата за човешкото здраве и околната среда.

Други инициативи включват приетите от ЕС нормативни документи (по-специално Директива 67/548/ЕЕС) за химикалите и тяхното безопасно използване. (Става въпрос за вече споменатия нормативен документ REACH, който се отнася и за Бълтария като членка на ЕС - бел. на преводача).В САЩ, например, съществува закон, който позволява на Американската агенция за защита на околната среда да следи за всичките индустриални химикали, произвеждани или внасяни в страната. Някои влакна (естественият памук) имат минимално влияние върху околната среда, но все още се борят за подобаващо място в индустрията. Използването на памук е част от политиката на утвърдени компании като C&A, Coop, Nike, Wal-Mart и Woolworths. Растящият брой на марките и фирмите в индустрията „облекло и текстил" неизбежно налага използването на стратигии, насочени към опазване околната среда и човешкото здраве. Такива компании са American Apparel, Gap, Interface, Patagonia и Wal-Mart в САЩ, Rohner Textil в Швейцария, както и малката индийска фирма за плетени дрехи MaHan, която е основана от холандци. 

Източник: http://www.just-style.com/