Анализи

Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България

Период: 2-ро тримесечие 2007

Производство

  • Производството на текстилни изделия в България отчита намаление през второто тримесечие на 2007 г., като в сравнение със същия период на 2006 г. приходите от продажби са по-малко с 6.6%.
  • За първото полугодие обаче приходите от продажби са с 14.8% повече, което се дължи на голямото увеличение през първото тримесечие - с 23%.

Внос

  • Увеличението на вноса на тъкани продължи и през второто тримесечие на 2007 г. Средната цена на внесените тъкани обаче е по-ниска и стойността на внесените стоки е по-малка.
  • В сравнение с първото полугодие на 2006 г. внесените количества са повече с 10.6%. Средната цена обаче е по-ниска с 9%, а стойността на внесените стоки е повече само с 0.1%.

Износ

  • През второто тримесечие на 2007 г. се отбелязва увеличение на изнесените тъкани.  Изнесени са 14.5 млн. кв.м. на стойност 23.2 млн. EUR. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. прирастът е с 2.3%. Средната им цена е по-висока с 40.4%, а стойностният им обем е повече с 1.4 млн. EUR или с 43.1%.
  • През първото полугодие на 2007 г. обаче износът намалява. Изнесените количества, спрямо същия период на 2006 г., са по-малко с 1.6%. Средната цена на изнесените тъкани обаче е по-висока с 18.4%, от което стойността на изнесените тъкани е повече с 16.1%.

Продажби на вътрешния пазар

  • Резултатите от месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ показват, че предприятията, включени в извадката в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. са продали на вътрешния пазар повече одеяла - 2.1 пъти и памучни тъкани с 2%. По-малко са продажбите на камгарни прежди - 6.9 пъти, на прежди от непенирани памучни влакна - 2.4 пъти, одеяла (без електрическите) - с 59%, памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството -  с 51% и щрайхгарни тъкани от вълна или от фини животински косми - с 49%.

За полугодието по съкратената номенклатура са по-големи продажбите на прежди от непенирани памучни влакна, за плетени платове и трикотажни или плетени изделия - с 2.7 пъти, одеяла (без електрическите) - с 12%, памучни тъкани за ризи и блузи - с около 10% и одеяла (без електрическите) с 1.1%. Най-голямо е намалението на продажбите на  камгарни прежди - 6.5 пъти, щрайхгарни прежди от вълна или от фини животински косми - с 50%, памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството - с 49%.

Източник: Капитален пазар