Анализи

КИТАЙСКАТА ИНДУСТРИЯ “ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ” И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ

 

 

Според последните съобщения от Еуратекс през 2008 г. пазарите на страните-членки на ЕС ще срещнат наплив от китайски стоки, за които сега все още има квоти.

На 18 и 19 юли беше проведена среща с представители на китайската администрация във връзка с искането за формиране на работна група по въпросите на текстилната индустрия. Дни преди това, на 16 юли т.г.,133-ят Комитет по текстил излезе с предложението за прилагане на система за двустранен контрол на стоките, които понастоящем са с квота. 

Ангажираните в преговорите от страна на ЕС изказаха надеждата си за широка подкрепа за своята стратегия от страните-членки.

В този контекст, представителите на страните-членки в 133 -я Комитет по текстил бяха призовани ясно да изразят своето становище за най-малкото, въвеждане на система за двустранен контрол (лиценз за вносни стоки), придружен с публикации на ранната търговска статистика от DG Taxud  (теоритично новата система ще позволява достъп до данните +/- 3 седмици след края на месеца), с което би се осигурил по-ефективен мониторинг. Въпросната система трябва да бъде пусната в действие преди края на третото тримесечие на 2007 г., така че да се избегнат проблеми с прилагането й през първите месеци на 2008 г.

На 23 юли президентът и генералният директор на Еуратекс проведе среща с комисаря по търговията Петер Менделсон. Основната тема беше Китай и търговията през 2008 г.

Президентът насочи вниманието върху индустрията, където при бързото развитие на китайските инвестиции ще се стигне до свръхпроизводство през 2008 г. в основната потребителска група, каквато е ЕС.

Комисарят отбеляза, че ако китайският експорт просто измества другите износители и производители от европейския пазар, това ще има по-малко значение, отколкото, ако това бъде съпроводено с рязко падане на цените.

Явно е, че никой не иска да се повтори това, което се случи през 2005г., въпреки, че днес политическата обстановка в Европа не е такава, каквато е била преди 3 години. Китайските представители, обаче отговарят, че те са много по-предпазливи, отколкото мнозина смятали.

По отношение на системата за двустранен контрол китайските преговарящи не отхвърлиха предложението, но имаха известни забележки. В отговор на въпроса, какво и кога би могла да направи, ако китайците откажат това предложение, комисарят каза, че има възможност за прилагане на лиценз върху вноса, но това изисква законодателна инициатива. По време на срещата стана ясно, че различните заинтересовани по този въпрос, се нуждаят от разлечен период от време за реализиране на промените. Комисарят отбеляза, че на срещата на министрите на търговията от предишната вечер, половината от участниците, които взеха думата бяха категорично против каквито и да били форми на реакция през 2008 г.

По време на срещата беше обърнато внимание и на съществената икономическа разлика между развити и развиващи се страни. Този контекст  се очаква да доведе до ограничени концесии за развиващите се страни и същевременно би предизвикал понижение на тарифите от развитите страни.

Европейската текстилна индустрия има явен интерес да повиши ръста на износа си към развиващите се страни, чиито пазари могат  да останат незаети за дълъг период от време, каза комисарят и допълни, че не е толкова притеснен от коефициента 8/9, предложен за развитите страни, които в отношение  на раздела "текстил и облекла" тушират (US) тарифните  рекорди, колкото от коефициента 19/23, предложен за развиващите се страни. Той също добави, че инициативата на ЕС за безтарифни граници в "текстил и облекло" ще продължави и той очаква подкрепата на САЩ.

В друго съобщение от този месец Еуратекс хвърля допълнителна светлина върху проблемите, които европейските износители ще срещнат в близко време.

 

Във връзка със задължителното етикиране и приемането на официални стандарти в Китай, като следствие от засилването на контрола на китайската администрация, Еуратекс и Европейската комисия сега могат по-прецизно да опишат проблемите, които европейските износители могат да срещат.

Събраната информация потвърди данните от април, а именно, че стандартите, които днес се прилагат в индустрията на текстил и облекла се разделят на:

1) Национални стандарти (GB & GB/T), които се отнасят към задължителните изисквания и прилагането на тестовите методи.

2) Индустриални стандарти, които определят качеството на продукта, когато този продукт е маркетиран в Китай. Тези критерии за качество са дефинирани в т.нар. "Закон за качество на продуктите в Китай", като се прилагат 3 степени за качеството на продукта: а) отличен; б) първа класа; в) продукт с ценз.

Събраната информация също така сочи:

  • На лице са 513 GB & GB/T национални стандарти, от които само 19 задължителни и още 931 индустриални стандарти. От тези 1444 стандарти близо 1/3 се отнасят към текстилните машини и аксесоари.

 

Брой на стандартите, прилагани в индустрията "текстил и облекло" в Китай

Основни текстилни стандарти

347

24,0%

Памучен текстил

183

12,7%

Вълнен текстил

102

7,1%

Ленен текстил

72

5,0%

Копринен текстил

51

3,5%

Синтетични тъкани

82

5,7%

Облекла

44

3,0%

Плетени тъкани

20

1,4%

Текстилни машини и аксесоари

466

32,3%

Специални облекла, използвани в армията

77

5,3%

Total

1444

100%

Еуротекс успя да намери списък с националните стандарти, които се прилагат в сектора и които евентуално отговарят на международните стандарти.

От общо 513 национални стандарта, 46% от тях се считат за идентични (idt), еквивалентни (eql) или приблизително еквивалентни (neq) до международните стандарти: ISO, Bisfa, ASTM, IWS, JIS. Останалите 54% не отговарят на приетите международни стандарти.

Китайските власти, обаче определят само 19 задължителни национални стандарти, които са задължителни, като двата най-важни са:

  • GB 18401-2003 - Национален код за безопасност на текстилните продукти, който е свързан с техническите ограничения при производството на текстил и дрехи и определя допустимите нива на някои химикали.
  • GB 5296.4-1998 - Инструкции за употребата на продукти от потребителите - т.е. инструкции за употребата на текстилни продукти и облекла, което означава поставянето на етикети за вида на влакната в даден продукт.

Тези два стандарта са основните, използвани в контролирането на стоките. Те поставят рамката, в която попадат и индустриалните стандарти, както и националните стандарти, които определят прилагането на анализи и тестови методи.

За съжаление пълният списък (над 120 стр.) на стандартите все още не е предоставен и не се знае дали изобщо той ще бъде преведен от китайски. Необходимостта от разбирането на функциите и ограниченията на тези индустриални стандарти изисква отделен анализ и много време и усилия за превод. На първо време Еуротекс ще помоли Комисията за достъп до стандартите, отнасящи се до облекло, килими и домашен текстил.

Китай: Задължителни национални стандарти

за производство на облекло и текстил

Code

Year

Denomination

Reference to ISO standards

*

GB 18401

2003

National general safety technical code for textile products

----

*

GB 5296.4

1998

 Instruction for use of products of consumer interest-instructions for use of textile and apparel

----

 

GB 250

1995

Gray scale for assessing change in colour

idt ISO 105/A02 : 1993

GB 251

1995

Gray scale for assessing staining

idt ISO 105/A03 : 1993

GB 730

1998

Textile tests for colour fastness blue wool standards for colour fastness to light and weathering

eqv ISO 105-B : 1994

GB 7565

1987

Textile tests for colour fastness - specification for standard adjacent fabric: Cotton and Viscose

neq ISO 105-F02 : 1982

GB 11403

1989

Textile for colour fastness specification for standard adjacent fabric: Polyamide

neq ISO 105-F03 : 1984

GB 11404

1989

Textile for colour fastness specification for standard adjacent fabric: Multifibres

neq ISO/DIS 105-F10 : 1988

GB 6529

1986

Standard atmospheres for tec(x)tile conditioning and testing

neq ISO 139 : 1973

GB 9994

1988

Commercial mixture regains of textile

neq ISO/DP 6741-4 : 1983

GB 17591

1998

 Woven flame retardant fabrics

----

GB 4580

1984

Unnlined fire hose

----

GB 1523

1993

Wool

----

GB 18267

2000

Cashmere

----

GB 9176

1988

 Classification of mulberry silkworm cocoons(dried cocoons)

----

GB 18399

2001

 Security requirements for textile machinery

----

GB 14798

1993

 Geotextiles - Identification on site

eqv ISO 10320 : 1991

GB 18587

2001

 Indoor decorating and refurbishing materials - Limitations of harmful substances emitted from carpets, carpet cushions and adhesives

idt ???? CRI ????

GB 5196

1985

Ropes and cordage - Colour code for identification

neq ISO 4877 : 1980

 

Франческо Марчи Директор по Икономическите въпроси в „Еуратекс"